Na Okrožnem sodišču v Celju se je že tretjič začelo sojenje nekdanjemu ekonomu Mariborske nadškofije

Danes, dne 27. 2. 2018 se je na Okrožnem sodišču v Celju pričelo ponovno sojenje nekdanjemu ekonomu Mariborske nadškofije Mirko Krašovcu v zadevi Betnava, jeseni v letu 2009 so namreč pridobili evropska sredstva za obnovo dvorca v višini 1,775 milijona evrov. Obtoženi je bil v prvem sojenju spoznan za krivega, ker naj bi k poslovni goljufiji napeljeval nekdanjo direktorico Betnave Dragico Marinič in nekdanjega direktorja za investicije v Betnavi Antona Ekarta.

V ponovljenem sojenju Mirku Krašovcu tožilstvo očita storitev kaznivega dejanja napeljevanja k poslovni goljufiji na škodo evropskih sredstev,  kot smo že omenili, Dragice Marinič ter Antona Ekarta.  Prvič je bil Mirko Krašovec obsojen na dve leti zapora, drugič na tri leta zapora, a sta bili obe sodbi razveljavljeni. V letu 2014 prvič na celjskem višjem sodišču, na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije pa lani jeseni. Gre torej za tretje sojenje po vrsti.
Law Justice Court Judge Legal Lawyer Crime
Danes se je tako začelo novo sojenje v zadevi Betnava pred spremenjenim senatom, ki mu predseduje Cvetka Posilovič, neposredno se bodo  ponovno zaslišale vse priče.

Kot navaja spletni časopis Novi tednik in Radio Celje (NT-RC) danes Mirko Krašovec krivde na zaslišanju ni priznal in povedal, da je bil v vsej zadevi le žrtveno jagnje.

Zanimivo bo videti kako bo Okrožno sodišče v Celju presodilo v ponovnem sojenju in ali bo Mirka Krašovca spoznalo za krivega storitve očitanega kaznivega dejanja ali bodo dokazi obrambe prepričali sodišče, da obtoženi ni storil očitanih kaznivih dejanj.
 
M.I.