Na širšem Celjskem poleti več kot tisoč novih medovitih rastlin

Foto: Amina Kolarič

Šolarji in dijaki 29 šol iz širše regije so v začetku tedna prejeli nagrade in priznanja za sodelovanje na 14. natečaju Cinkarne Celje S cveta na cvet za naš planet. Približno 700 mladostnikov je v tem šolskem letu izdelovalo hotele za žuželke in sejalo medovite rastline. Podjetje Cinkarna Celje je želela s tem spomniti na pomen skrbi za opraševalce, brez katerih bi ljudje v nekaj letih ostali brez hrane, z vključenostjo raznolikih šol pa so poskrbeli, da bodo medovite rastline v prihodnjih letih razširjene po vsej regiji.

Cinkarna se je z letošnjim natečajem pridružila širši pobudi Čebelarske zveze Slovenije k zasajevanju medovitih rastlin. Mladi so med drugim izdelali 12 različno velikih hotelov za žuželke in na novo uredili več kot 25 gredic z meto, meliso, sončnicami, timijanom, baziliko, …

»Veseli smo, da je natečaj tako dobro prepoznan v okolju, v katerem delujemo. Vsakič si želimo najti nekaj, kar bi bilo mladim v navdih in spodbudo za razmislek o njihovi prihodnosti. Ker med drugim izdelujemo rastne substrate Humovit in zaščitna sredstva Cuprablau, namenjena ekološki pridelavi, smo proizvoda tokrat povezali v skupno zgodbo. Verjamem, da smo z letošnjim prispevkom in mladostno energijo pomembno prispevali k trajnostnemu razvoju Celja in okolice,« je povedal predsednik Uprave Cinkarne Celje Aleš Skok.

Vzgoja zelenih rastlin doma med drugim pomeni, da smo neodvisni od dobave v trgovinah, jemo zdravo in svežo hrano, zmanjšujemo CO2  izpuste, saj se izognemo dolgim transportnim potem. Čebele rastline nujno potrebujejo za opraševanje in nabiranje medu.

Članica Uprave – tehnična direktorica Nikolaja Podgoršek Selič: »Letošnji natečaj nam je pokazal, da se vsi skupaj zelo zavedamo pomena skrbnega ravnanja z okoljem. Mladi so z vso resnostjo zagrizli v izdelavo visokih gred in okrasnih lončkov. Pozimi so semena vzgajali na toplem, pomladi jih presadili in večina jih ima z rastlinami za prihodnja leta velike načrte. Prepričani smo, da smo dosegli namen ozaveščanja in spoznavanja naših proizvodov, ki so primerni za ekološko pridelavo.«

V prvi triadi je zmagala OŠ Frana Kranjca Celje, v drugi triadi OŠ Lava, v tretji triadi VIZ III. Rogaška Slatina, v kategoriji srednjih šol pa Gimnazija Celje Center. Nagrajenci se bodo med počitnicami brezplačno zabavali v celjskem Tehnoparku.

»Pri nas so ves maj potekale delavnice na temo vzgoje medovitih rastlin. Dijaki so pri matematiki računali potovanje določenih žuželk in njihove krivulje, tiskali smo grafične liste z motivi žuželk, rastline smo vzgajali, presajali, pekli bomo pekovske izdelke, vse hišice žuželk, ki smo jih izdelali, pa bomo združili v skupen hotel za žužke. Verjamem, da jih bomo z veseljem občudovali in spremljali njihov razvoj,« je povedala mentorica Doroteja Rušnik Stramšak s Srednje poklicne in strokovne šole Zreče.

Avtor: Cinkarna Celje