Na skupščini Elektra Celje o razdelitvi bilančnega dobička v višini 2.934.604,85 evra za izplačilo dividend

Foto: pixabay.com

V Elektru Celje so za 24. junij 2020 sklicali 25. redno sejo skupščine družbe, ki bo potekala na sedežu podjetja v Celju. Med drugim bodo na njej razpravljali tudi o razporeditvi bilančnega dobička, ki ga je družba ustvarila v letu 2019.

Predlog sklepa predvideva, da bi bilančni znesek, ki je na dan 31. 12. 2019 znašal 2.934.604,85 evra razdelili v obliki dividend med delničarje. V kolikor bo predlog sklepa sprejet bo znašala dividenda 0,123 evra na delnico, saj je namreč vseh delnic 24.192.425 od tega je 333.849 lastnih delnic, ki niso upravičene do izplačila dividend.

Elektro Celje bi tako bilančni dobiček v višini 2.934.604,85 evra razdelil med 23.858.576 delnic. V Elektru Celje načrtujejo, da bi dividende izplačali 30. 9. 2020.

M.I.