1. septembra je bilo na Svetini zares slovesno. Svojemu namenu sta bila namreč predana kar dva nova asfaltirana odseka cest v KS Svetina. Prvi odsek je bil prenovljen na lokalni cesti Svetina – Kanjuce – Sela – Šentrupert. Vse, ki so se zbrali na tem delu lokalne ceste so z glasbo pozdravili godbeniki, otvoritveni trak pa so imeli čast prerezati župan Občine Laško Franc Zdolšek, škof Stanislav Lipovšek, predsednik KS Šentrupert Darko Pušnik in župan Občine Štore Miran Jurkošek.

Prenovo tega dela lokalne ceste je izvedlo podjetje GM Hercog, d.o.o., strokovni nadzor pri gradnji je izvajal Peter Centrih, Centring, d.o.o. Vrednost obnove je znašala 450.000,00 evra , projekt pa je bil sofinanciran v skladu s 23.členom Zakona o sofinanciranju občin. Obnova ceste je bila izvedena na območju obstoječe makadamske ceste v razdalji 2.140 metrov. Sama cesta služi kot povezovalna in dostopna cesta do hiš in kmetij na tem območju. V sklopu obnove so uredili odvodnjavanje ceste, na novo so redili zgornji ustroj z asfaltno prevleko. Na nekaterih delih so bili vidni udori ceste oziroma plazenje ceste ter brežine so na teh delih izvedli tudi pilotne stene in kamnite zložbe.

Foto: spletna stran Občine Laško

Istega dne so na Svetini praznovali krajevni praznik KS Svetina zato je bilo slovesno tudi na igrišču na Svetini. Tako je bil namenu predan še drugi obnovljeni odsek ceste Svetina – Kanjuce – Šentrupert, kjer je bil hkrati tudi zaključek pohoda Po Anzekovih poteh. Sledilo je še zabavno druženje z ansamblom Slemi.

M.I.