Na ZPIZ-u ne vidijo potrebe po spremembah kriterijev in meril za ocenjevanje potreb po pomoči in postrežbi, prav tako ne po prenovi postopkov ocenjevanja

Foto: spletna stran seniorji.info

Člani sveta Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) so danes na seji obravnavali analizo uresničevanja pravice do DPP v letih 2019, 2020 in prvem polletju leta 2021 ter delovanje izvedenskih organov. Na zavodu so v izjavi za javnost zapisali, da na podlagi opravljene analize potreba po spremembi kriterijev in meril za ocenjevanje potreb po pomoči in postrežbi ni bila ugotovljena, prav tako ne potreba po prenovi postopkov ocenjevanja.

Na seji so obravnavali tudi  poročilo o vplivu odmernih odstotkov v posamičnem obdobju
in drugih elementov, ki so vplivali na višino pokojnin. Iz poročila izhaja, da se odmerni
odstotki z uveljavitvijo ZPIZ2 niso znižali, ravno nasprotno; v primerjavi z ZPIZ1 so se
zvišali, še posebej za nove upokojence z ZPIZ2G in ZPIZ2I, kjer bo leta 2023 prišlo do
izenačitve odmernih odstotkov za oba spola. Prikazan je bil tudi vpliv določitve pokojninske osnove, valorizacijskih količnikov in usklajevanja na višino pokojnin.

Poleg tega so člani sveta zavoda imenovani izvedenci medicinske stroke.

Vir: ZPIZ