Šmarje pri Jelšah je že drugič to leto zajelo hudo neurje, ki je za sabo pustilo pravo naravno opustošenje. Razkriti in poplavljeni objekti, poplavljene ulice in ceste, podrta drevesa, nanosi mulja in peska. Na 60 različnih lokacijah je 120 gasilcev vseh sedmih šmarskih gasilskih društev posredovalo vse do polnoči, je v sporočilu za javnost napisala občina Šmarje pri Jelšah.

Gasilci so posredovali na 60 krajih ter med drugim s folijo prekrili razkrite objekte, odstranili so podrta drevesa, pomagali pri odstranjevanju nanosov in čiščenju cestnih ter drugih javnih površin. Z občine so sporočili, da intenzivno nadaljujejo z uresničevanjem protipoplavnih ukrepov, sploh za naselje Šmarje pri Jelšah.

Projektna dokumentacija za prestavitev potoka izpod Barbare je bila izdelana, za jeseni je predviden začetek izvedbe, vendar bo s tem le delno urejen potok. Za najbolj problematičen del struge, ki teče pod površjem (ploščadjo pred kulturnim domom), je v pripravi projektna dokumentacija za izvedbo novega kanala. Po Tem kanalu se bodo vode izpod Barbare odtekale v Šmarski potok. Poleg drugih nevšečnosti bi s tem odpravili tudi v zadnjem času pogosto zalivanje središča naselja. Do konca leta bo končan projekt s potrebnimi soglasji.

Foto: arhiv občine in PGD Šmarje pri Jelšah

Za območje od vrtca do Mavrinovega mostu je izdelan idejni projekt gradnje protipoplavnih zidov vzdolž struge potoka. Projekt je pred izvedbo potrebno uskladiti s pristojno vodarsko službo, ki bo k predlagani rešitvi morala dati svoje soglasje. Za učinkovito zaščito osrednjega dela naselja pred visokimi vodami bo treba razmisliti še o povišanju obstoječe zidane struge potoka in gradnji novega mostu pri Mavrinu.

Za celovito in trajno rešitev zagotavljanja poplavne varnosti naselja pa bo treba visoke vode zadržati na pritokih, ki iz obširnega zaledja pritečejo v šmarsko dolino. Za začetek teh aktivnosti se župan dogovarja s pristojnimi službami za sestanek na Direkciji za vode.

 

Vir: Občina Šmarje pri Jelšah