Nadaljevanje urejanja kolesarskih povezav v Mestni občini Celje

Kolesarska povezava na Savinjskem nabrežju, ki je bila urejena v okviru projekta »Mreža kolesarskih povezav v Mestni občini Celje« Foto: MOC

V teh dneh, ko to znova omogočajo vremenski pogoji, v okviru EU projekta »Mreža kolesarskih povezav v Mestni občini Celje«, na Mestni občini Celje nadaljujejo z ureditvijo kolesarskih povezav v ulicah, ki so še vključene v izvedbo projekta. V nekaterih ulicah je po projektu predvidena tudi sprememba prometne ureditve, v ta namen bodo nekatera obstoječa parkirna mesta preurejena kot del kolesarske poti. S tem ukrepom bodo zagotovili več prostora za kolesarje in izboljšali njihovo varnost, hkrati pa spodbudili kolesarjenje kot trajnostno obliko prevoza.

V Jenkovi ulici bo tako preurejenih 8, v Kosovelovi ulici pa 18 parkirnih mest. Za stranke in obiskovalce bližnjih šol, ki so doslej parkirali na teh mestih, so nadomestna parkirišča uredili nasproti I. osnovne šole.

V Ulici Frankolovskih žrtev, na območju pri vrtcu, bo kolesarska povezava urejena v obliki mešanega prometa (Sharrow), v delu od dvignjenega prehoda za pešce do križišča z Mariborsko cesto pa bosta urejana kolesarska pasova.

V teh dneh so na nekaterih mestih že namestili prometno signalizacijo, risanje črt za kolesarske pasove (in s tem na nekaterih delih ukinjanje parkirnih mest) pa bodo izvedli po zaključku pometanja cest v sklopu zimske službe in ko bo dež s cestišča spral sol.

V prvi polovici tega leta bo projekt »Mreža kolesarskih povezav v Mestni občini Celje« zaključen. Takrat bo na voljo več kot 40 novourejenih odsekov kolesarskih povezav v skupni dolžini več kot 30 kilometrov.

Projekt Mreža kolesarskih povezav v MOC je vreden 2,5 milijona evrov. Evropsko sofinanciranje pri tem znaša 1,2 milijona evrov (Evropski sklad za regionalni razvoj – ESRR), ministrstvo za infrastrukturo je zagotovilo 289 tisoč evrov, 358 tisoč evrov predstavljajo nepovratna sredstva na podlagi financiranja občin, lastni delež MOC pri projektu pa je 662 tisoč evrov.

Mestna občina Celje