Nadgradnja železniškega postajališča Štore se počasi končuje

Postajališče Štore. (Foto: DRI)

Nadgradnja železniškega postajališča Štore, ki jo je Direkcija za infrastrukturo pričela v mesecu juniju leta 2020 prehaja počasi v zaključno fazo.

V sklopu nadgradnje je bilo poskrbljeno za izgradnjo nove peronske infrastrukture, izgradnjo podhoda z zavetiščem in dvigali. DRI je poskrbel tudi za ukinitev nivojskega prehoda Štore v km 531+737 ter prilagoditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav. Z nadgradnjo bo peronska infrastruktura kot dostopne poti prilagojene funkcionalno oviranim osebam in invalidom.

Po prvotnih načrtih bi moral biti projekt za izgradnjo katerega je bila pogodba podpisana 18. 4. 2019 z izbranima izvajalcema SŽ-ŽGP, d.d. in Tegrad d.o.o. končan do konca lanskega leta. Sedaj bo projekt vreden nekaj več kot 2,3 milijona evrov zaključen s trimesečno zamudo.

M.I.