Nadhod Sonce Rogaška Slatina

Nadhod Sonce Rogaška Slatina je projektiran izključno za pešce in kolesarje in nudi varno povezavo med Promenado Rogaška Slatina in vznožjem Tržaškega hriba. Cestno prometna ureditev je zagotovljena z ustrezno prometno signalizacijo, videonadzorom in nadzorom s strani občinskih redarjev. Vertikalna dostopa s panoramskimi dvigali sta še posebej dobrodošla osebam z oviranostmi in starejšim.

Gre za pomembno pridobitev za turistično destinacijo, v katerem so potrebe po varnih prometnih površinah, zunanjih rekreacijskih površinah in doživetjih še večje. Zaradi varovanja skupne javne infrastrukture na Občini Rogaška Slatina naprošajo, da se teh pravil dosledno drži. Kadar boste z avtom v bližini, parkirajte svoje vozilo na bližnjih brezplačnih parkiriščih.

Občina Rogaška Slatina