Nadzor prevozov potnikov tudi v času počitnic

Foto: pixabay.com

Inšpektorat za infrastrukturo po zagonu delovanja smučišč v Republiki Sloveniji izvaja nadzore izvajanja javnega prevoza potnikov na in z smučišč, s hkratnim preverjanjem izvajanja priporočil NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-Cov-2.

Prevoznike, voznike in potnike v javnem potniškem prometu na Inšpektoratu RS za infrastrukturo pozivajo, da upoštevajo določila Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega potniškega prometa na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/2021), po katerem se javni linijski prevoz potnikov, stalni izvenlinijski prevoz potnikov, občasni prevoz potnikov in avtotaksi prevoz izvaja v skladu s priporočili NIJZ. Pri javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov je za voznike in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne maske. Pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih, posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z avtobusi, je število potnikov omejeno na število registriranih sedežev v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom.  Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M1 z največ osmimi sedeži za potnike (8+1), je lahko zasedenih največ šest sedežev. Tudi tu je za voznika in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne maske.

Vir: Inšpektorat RS za infrastrukturo