Naj bodo storitve s področja duševnega zdravja dostopne vsem prebivalcem

Zdravniki in zdravstvo. (Foto: pixabay.com)

Celje 10. oktober 2020 – Danes obeležujemo svetovni dan duševnega zdravja. Letos bo osrednja tema pomen dostopnosti do storitve s področja duševnega zdravja za vse prebivalce. Tako kot po drugih delih Slovenije in sveta si tudi v Območni enoti Celje NIJZ prizadevajo, da bi ta slogan uresničili v največji možni meri.

»Skrb za duševno zdravje je v regiji Celje porazdeljena med številne deležnike, ustanove in posameznike, ki si s sodelovanjem in usmerjenostjo k skupnim ciljem že vrsto let prizadevajo za čim bolj celovito obravnavo ljudi s težavami v duševnem zdravju. Da bi bilo povezovanje močnejše, obstoječi viri bolje izkoriščeni in da bi v regiji dobili tudi nove programe na področju skrbi za duševno zdravje, smo se v regiji že leta 2001 v okviru prvega strokovnega srečanja povezali v interdisciplinarno skupino za preprečevanje samomora in krepitev duševnega zdravja. Letošnje strokovno srečanje v regiji Celje je tako že dvajseto po vrsti in veseli smo, da se ga bo udeležilo več kot 150 slušateljev. Poleg strokovnih prispevkov na temo duševnega zdravja ga zaznamujeta virtualna oblika srečanja kot prilagoditev novim epidemiološkim razmeram ter prijaznost kot rdeča nit in pomemben gradnik duševnega zdravja,« je ob svetovnem dnevu duševnega zdravja povedala prim. Nuša Konec Juričič, vodja skupine za nenalezljive bolezni na Območni enoti Celje NIJZ.

M.I.