Najmanj družin s tremi ali več otroki na prebivalca v naši regiji biva v največjih občinah – v Celju, v Rogaški Slatini in v Šentjurju

Foto: pixabay.com

V Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije število rojstev v zadnjih sedmih letih ponovno upada. Tako je bilo v letu 2010 v Sloveniji rojenih še 22.343 otrok, v letu 2017 je bilo rojenih 20.241 otrok. To pomeni, da je rodnost v tem obdobju padla za približno 9,5 odstotka. To je najmanj po letu 2007, ko je bilo novorojenčkov v enem letu manj kot 20.000.

Zaradi vsega navedenega je naše uredništvo zanimalo koliko velikih družin živi v občinah v naši regiji. V kategorijo velike družine se uvršajo vse družine v katerih živijo trije ali več mladoletni otroci. Analiza podatkov za leto 2018 je pokazala, da najmanj velikih družin na število prebivalcev živi v največjih občinah naše regije. Podatki so pokazali, da v negativnem smislu najbolj izstopa ravno največja občina v regiji to je Mestna občina Celje. V omenjeni občini živi namreč 1,27 odstotka velike družine na število prebivalcev. Mestni občini Celje sledi Občina Rogaška Slatina v kateri živi 1,68 odstotka velike družine na prebivalca. Neslavno tretje mesto po številu velikih družin na število prebivalcev zaseda Občina Šentjur v kateri živi 1,82 odstotka velike družine na prebivalca.

V nadaljevanju so se občine razporedile po naslednjem vrstnem redu: Občina Podčetrtek v kateri živi 1,87 odstotka velike družine na prebivalca; Občina Slovenske Konjice z 1,95 odstotka velike družine na prebivalca; Občina Dobrna z 1,98 odstotka velike družine na prebivalca; Občina Vojnik z 2,1 odstotka velike družine na prebivalca; Občina Šmarje pri Jelšah z 2,13 odstotka velike družine na prebivalca. Tako kot v negativnem smislu izstopa Mestna občina Celje v pozitivnem smislu izstopa Občina Vitanje v kateri živi 2,45 odstotka velike družine na prebivalca, kar je skoraj 2 krat več kot v Mestni občini Celje.

Morda lahko to zadevo pripišemo tudi dejstvo o katerem smo v našem uredništvu že poročali, da Mestna občina Celje in Občina Šentjur novorojenčkom oziroma njihovim družinam namenita najmanjšo denarno spodbudo. Tako Mestna občina Celje v ta namen za prvega otroka nameni 110 evrov in za tretjega 130 evrov, v Občini Šentjur v ta namen podarijo 150 evrov. Tako, da bi bilo zanimivo kaj bi trendi v prihodnosti pokazali, če bi omenjeni občini povišali denarno pomoč za novorojenčka ali bi se trend večjih družin v teh občinah poviševal ali bi ostal na enaki ravni, če vemo, da občina Rogaška Slatina spada v zlato sredino občin v naši regiji po izplačilu denarne pomoči za novorojenčka.

M.I.