Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala odlok, s katerim začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Prepoved odloka bo veljala do njegovega preklica, za njegovo lažje razumevanje pa so na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravili nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov.

Prenehanje veljavnosti Odloka (obvestilo z dne 14.5.2020)

Vlada RS je na svoji seji dne 13. maja 2020 sprejela Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki prične veljati 18.5.2020. S tem dnem preneha veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. 

Hitri testi

Ministrstvo za zdravje je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo opozorilo, da so prejeli dopis izr. prof. dr. Metode Dodič Fikfak, dr. med. spec, predstojnice Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Univerzitetnega Kliničnega Centra, Ljubljana, kjer navaja, da so bili obveščeni, da različne organizacije specialistom medicine dela ponujajo hitre teste za testiranje delavcev na Corona 19 virus pred vračanjem na delo ali za preverjanje, če so delavci “zdravi”. Opozorila je, da so se vsi taki hitri testi doslej izkazali kot popolnoma nezanesljivi. V fazi nastanka bolezni je še vedno edini test, ki v prvih dneh potrdi okužbo, molekularno dokazovanje genoma v brisu žrela bolnika. Ker je proizvodna cena takih hitrih testov zelo nerentabilna, je mogoče, da boste delodajalci in delavci izpostavljeni številnim pritiskom, da taka testiranja izvedete, zato izr. prof. dr. Metoda Dodič Fikfak poudarja, da nestrokovnim poskusom ne nasedate.

Splošno obvestilo

V skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji(Uradni list RS, št. 25/2020, 29/20, 32/20, 37/20 in 42/20, 44/20, 47/20, 53/20,58/20 IN 59/20) v nadaljnjem besedilu: Odlok) je prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom. Prej omenjeni odlok pa ne prepoveduje ponujanja in prodajanja blaga in storitev med podjetji. Ravno tako Odlok ne prepoveduje proizvodnje, predelave ipd. ter ne posega v ureditev razmerij med delavcem in delodajalcem.

 V skladu z Odlokom so dovoljene le izjeme, ki so navedene v 2. členu Odloka. To so: 

 1. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
 2. lekarne,
 3. prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 4. program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
 5. kmetijske prodajalne,
 6. bencinske servise,
 7. banke,
 8. pošto,
 9. dostavne službe,
 10. trafike in kioske za prodajo časopisov in revij
 11. druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja,
 12. prodajalne s hrano za živali ter
 13. vrtnarije, drevesnice in cvetličarne,
 14. gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.
 15. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo, 
 16. prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih*, 
 17. specializirane prodajalne za prodajo motornih vozil in koles, 
 18. kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga, 
 19. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),
 20. storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela), 
 21. osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, 
 22. storitve na področju dejavnosti higienske nege: frizerske in kozmetične dejavnosti, masaža in pedikura*,
 23. športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport, v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih, 
 24. salone za nego psov in mačk ter ostalih živali*,
 25. storitve zavarovalniškega posredovanja,
 26. avtopralnice
 27. storitve nepremičninskega posredovanja, 
 28. knjižnice, galerije in muzeji,
 29. dimnikarske storitve, 
 30. strežba, izključno na terasah in vrtovih gostinskih lokalov*, 
 31. storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti ter storitve izdelave ključev*,
 32. storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo.*

 

Več lahko preberete  tukaj.