Na Ministrstvu za zdravje so pripravili nekaj nekaj odgovorov na najpogostejša vprašanja glede hitrega testiranja.

Kdo in kdaj se mora testirat?

 • Vlada je v sredo sprejela spremembo Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, s katero je v okvir posebnega presejalnega programa uvrstila osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga in je za njih določeno obvezno testiranje. Na tej podlagi bodo osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga in je za njih določeno obvezno testiranje, na hitrem testiranju imele prednostno obravnavano, podobno kot je to urejeno za področje vzgoje in izobraževanja. S spremembo uredbe je bila tudi vzpostavljena pravna podlaga, da je za te osebe testiranje brezplačno in ga krije država. Za zaposlene na področju trgovine in storitev velja obveznost testiranja enkrat na teden. To ne pomeni, da se morajo vsi testirati v ponedeljek, temveč, da se delodajalci dogovorijo z izvajalci hitrega testiranja, da ta testiranja razporedijo čez celoten teden.
 • Zaposleni v vzgoji in izobraževanju se testirajo enkrat na teden, pred začetkom izvajanja pouka. V praksi to pomeni, da se testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju lahko prične že petek, za začetek poučevanja v ponedeljek. Od ravnateljev pa je odvisno, kdaj bodo hitro testiranje za zaposlene dogovorili z izvajalci hitrega testiranja.
 • Za zaposlene na področju ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil rezultati testa ne smejo biti starejši od 72 ur od odvzema brisa.
 • Za uporabo žičniških naprav negativni test ni potreben za osebe, ki upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od 7 dni od odvzema brisa ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev.
 • Za voznike avtotaksi prevozov negativen rezultat PCR testa ali testa HAG ne sme biti starejši od 72 ur od odvzema brisa.

Komu se ni treba testirat?

 • Osebam, ki so bile že dvakrat cepljene, pri čemer morajo imeti potrdilo o cepljenju zoper COVID-19 s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, MODERNA najmanj 14 dni in AstraZeneca najmanj 21 dni, pri čemer mora biti potrdilo izdano v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.
 • Osebam, ki so že prebolele COVID, pri čemer morajo imeti potrdilo o pozitivnem rezultatu testa HAGT ali testa PCR, na SARS-CoV-2, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od 6 mesecev.
 • Osebam, ki so že prebolele COVID, pri čemer morajo imeti potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Kateri so splošni pogoji za udeležbo na hitrem testiranju?

 • Pogoj za udeležbo na testiranju na SARS-CoV-2 je, da oseba na dan testiranja nima povišane telesne temperature, nima prisotnih akutnih znakov okužbe dihal ali prebavil in ni bila v stiku z okuženo osebo z virusom SARS-CoV-2 v zadnjih desetih dneh. V primeru bolezenskih znakov mora oseba po telefonu poklicati svojega izbranega ali dežurnega zdravnika, ki ji bo napotil v izolacijo in ji podal vsa nadaljnja navodila.

Kaj je potrebno prinesti na hitro testiranje?

 • Na hitro testiranje s sabo prinesete kartico zdravstvenega zavarovanja.

Kaj se zgodi, če sem na hitrem testu pozitiven?

 • Na podlagi mnenja stroke je bila sprejeta odločitev, da se od 13.2.2021 vsi pozitivni hitri testi potrjujejo še s PCR testi.
 • V primeru pozitivnega HAGT testa vas izvajalec hitrega testiranja v roku dveh ur kontaktira in vam posreduje informacijo, kam in kdaj se naj zglasite za odvzem brisa za PCR testiranje. Do rezultata PCR ostajate v samoizolaciji.
 • Za namene epidemiološkega spremljanja bo Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) posodobil definicijo prijavljivega primera COVID-19. Do nadaljnjega se bo oseba smatrala kot potrjen primer le ob PCR potrditvi.

Kdo izvaja hitra testiranja?

 • Hitro testiranje izvajajo javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj je država, javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost, izvajalci zdravstvene dejavnosti s podeljeno koncesijo na primarni in sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti, socialno varstveni zavodi in koncesionarji, ki so v mreži javne službe na področju socialnega varstva.

Preverite v svojem lokalnem okolju, kje se izvaja testiranje.

Kako poteka testiranje?

 • Vsi zdravstveni domovi po Sloveniji so bili s strani Ministrstva za zdravje pozvani, da sproti in ažurirano na svojih spletnih straneh objavljajo termine in lokacije izvajanja hitrega testiranja. Preden se odpravite na testiranje, na spletni strani zdravstvenega doma preverite, kdaj testiranje izvajajo. Enako velja za koncesionarje, ki imajo dovoljenje za opravljane hitrega testiranja. Tudi oni so bili pozvani, da na svojih spletnih straneh ažurno objavijo podatke o terminih in lokacijah testiranja.
 • V kolikor ste delodajalec, ki organizira testiranje za svoje zaposlene, to velja tudi za ravnatelje, se z izvajalci hitrega testiranja (zdravstvenimi domovi ali zasebniki) dogovorite o natančnem terminu in lokaciji testiranja za svoje zaposlene.

Je testov za hitro testiranje dovolj?

 • Testov za hitro testiranje je v Sloveniji dovolj. Ministrstvo za zdravje je z javnim naročilom zagotovilo hitre teste za splošno množično testiranje prebivalcev in za hitro testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.
 • Izvajalci hitrih testiranj imajo možnost, da hitre teste nabavljajo sami, na trgu, od različnih dobaviteljev, pri čemer morajo pri izbiri ustreznega HAGT upoštevati Strokovna priporočila za uporabo hitrega antigenskega testa za SARS-CoV-2, vključno z dokumentom, ki se nanaša na izbor in uporabo, ki ga je pripravila strokovna skupina infektologov in mikrobiologov in upoštevajo algoritme ukrepanja. V tem primeru jim država za splošni presejalni program in posebne presejalne programe na koncu meseca preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) refundira 3 evrov za posamezen test + 7 evrov za izvedeno hitro testiranje na lokaciji izvajalca in 12 evrov za izvedbo hitrega testiranja s strani mobilnega tima.

Vir: Ministrstvo za zdravje