Največ pomoči svojim novorojenčkom in njihovim staršem namenijo v občini Podčetrtek, najmanj v Celju, v Vojniku in v Šentjurju

Foto: pixabay.com

Število rojstev je od leta 2010, ko se je rodilo 22.343 novorojenčkov do leta 2017, ko je na svet prijokalo 20.241 malčkov, vseskozi bilo v padanju. Zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da za ponoven dvig števila novorojenčkov poskrbijo tudi občine same. Seveda lahko to naredijo na več načinov z zagotavljanjem ugodnega okolja za bivanje (vrtci, šole, otroška igrišča), z zagotavljanjem socialne varnosti, delovnih mest, s stanovanjsko politiko in nenazadnje tudi z dovolj veliko enkratno denarno pomočjo vsem novorojenčkom in njihovim staršem.

Enkratna denarna pomoč za novorojenčka je namreč pomoč, ki se nameni družini oziroma roditeljem s katero se jim zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Do denarne pomoči je vedno upravičen eden od staršev in novorojencev v občini v kateri imata prijavljeno stalno prebivališče. Sredstva za izplačilo le-te se zagotovijo iz proračuna posamezne občine, zato je lahko višina sredstev od občine do občine različna.

Vir: Občine

Ob tem dodajmo, da je za Mestno občino Celje prikazan znesek za prvega otroka in da v tej občini znesek za drugega otroka znaša 130 evrov in za tretjega ter vsakega naslednjega 170 evrov.

Iz prikaza torej lahko vidimo, da največ sredstev za novorojenčka namenijo v Podčetrtku, kjer je enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka 300 evrov in predstavlja 2,7 krat več kot v Mestni občini Celje in 1 krat več kot v  občinah v Vojniku in v Šentjurju. Tako bi lahko rekli, da se svojih najmlajši najbolj razveselijo in jim dajo največ za pričetek svojega ustvarjanja v Podčetrtku in tudi na Dobrni, najmanj pa so najmlajših veseli v Celju, Vojniku in Šentjurju.

M.I.