Največji protest kmetov pokazal na nujnost reševanja njihovega položaja, zato v SDS zahtevajo sklic izredne seje državnega zbora

Foto: Pixabay.com

Pretekli teden smo bili v Sloveniji priča največjemu protestu kmetov v zgodovini samostojne države. Stališča, ki so jih izpostavili na protestu so pokazala, da je potrebno njihov položaj nemudoma pričeti reševati, zato so v SDS vložili zahtevo za sklic izredne seje državnega zbora.

V SDS so se za takšno potezo odločili, ker so prepričani, da sta nam zadnja vojna v Ukrajini in epidemija pokazali, da hrana in proizvodi niso nekaj samoumevnega. Zavedati se je namreč potrebno, da je kmetijska panoga najpomembnejša za preživetje ljudi, v zadnjem letu pa Golobova vlada deluje v smeri zatiranja kmeta, ne pa spodbujanja ohranjanja te panoge, so v sklicu še zapisali v SDS.

Največjo opozicijsko stranko skrbi in je razočarana, ker Golobova vlada kmetijske politike ni ustvarjala v konsenzu s kmeti. Ukrepi pa gredo v smeri zaraščanja kmetij, opuščanja kmetij, razmaha divjih zveri in nenazadnje tujerodnih rastlin. “Eden večjih pritiskov, na katerega smo v Slovenski demokratski stranki že dvakrat opozorili je dodatna obdavčitev plačil OMD. S shemo plačil za kmetije na območjih z naravnimi ali drugimi omejitvami (plačilo OMD), se namreč kmetijskim gospodarstvom nadomestijo dodatni stroški in izpad dohodka zaradi težjih pogojev. Naslednji ukrepi, ki so med kmeti vzbudili veliko nemira in dvoma v upravičenost, so povezani s kmetovanjem na zavarovanih območij Nature 2000, kjer se uvaja bistveno strožji režim,” so v sklicu zapisali v SDS.

Poudarjajo še, da se mora kmetijstvu zagotoviti pomoč ter sodelovati s kmeti pri pripravi ukrepov in zakonodaje. Kmetje pa morajo postati enakopravni sogovornik pri pripravi skupne kmetijske politike, še poudarjajo v SDS.

Vir: SDS