Najvišji dolg med občinami Kozjanskega in Obsotelja ima Občina Šentjur

Kot je pred dnevi poročal spletni portal Kozjansko.info se je skupni dolg večine občin Kozjanskega in Obsotelja v letu 2017 povečal. Občina Podčetrtek je bila edina občina, ki je skupni dolg občutneje zmanjšala. Sicer pa je skupni dolg najbolj narastel v Občini Dobje, Občina Kozje je najbolj zadolžena na prebivalca občine, Občina Šentjur pa ima najvišji dolg.

Kot še navaja Kozjansko.info je Ministrstvo za finance pred kratkim v preliminarnem poročilu podalo podatke o dolgu posameznih slovenskih občin v letu 2017. Iz poročila izhaja, da je v Sloveniji sicer še vedno zadolžena večina občin, povprečni dolg pa se je v lanskem letu zmanjšal. V letu 2017 je znašala skupna zadolženost slovenskih občin 839,4 milijonov evrov, leto poprej 842,0 milijonov evrov. Od skupno 212-ih slovenskih občin je brez dolga 16 slovenskih občin, enako je bilo lani. 406 evrov znaša povprečni dolg prebivalca slovenske občine, 515 evrov pa povprečni dolg prebivalca slovenske mestne občine.
Graph, Diagram, Growth, Written Report
Po podatkih Kozjansko.info so edine občine, katerih skupni dolg se je zmanjšal Občina Podčetrtek, Občina Rogatec in Občina Rogaška Slatina, sicer pa se je skupni dolg v večini občin Kozjanskega in Obsotelja v letu 2017 glede na leto 2016 povečal. Občina Dobje je tista občina, v kateri se je dolg najbolj povečal, saj skupni dolg v letu 2017 znaša več kot dvakratnik dolga iz leta 2016. V Občini Bistrica ob Sotli se je dolg povečal za dobrih 72%, v Občini Šmarje pri Jelšah za 25% ter v Občini Šentjur za 8%.

Iz podatkov zgoraj omenjena spletnega portala se je v letu 2017 povprečna zadolženost posameznega prebivalca občin Kozjanskega in Obsotelja povečala ali pa ostala enaka, izjema je le Občina Podčetrtek, kjer se je dolg na prebivalca zmanjšal za skoraj 12%.

 
M.I.