Napačne navedbe RTV SLO – prebivalci Celja, Vojnika, Štor in Dobrne imajo namreč zagotovljeno zdravstveno ustrezno in kakovostno vodo

Foto: pixabay.com

Iz podjetja Vodovod-kanalizacija Celje so sporočili, da so v Odmevih dne 27. 11. 2018 v prispevku o analizi podtalnice pri Cinkarni Celje navajali netočne informacije. V pogovoru v omenjeni oddaji se je Igor E. Bergant pogovarjal s Tomažem Ogrinom, raziskovalcem Inštituta Jožef Štefan o kakovosti vode v sistemih javnega vodovodnega omrežja, s katerim upravlja podjetje Vodovod-kanalizacija. Tomaž Ogrin je v oddaji navajal, da je »Celje izgubilo svoje vire pitne vode«, da je »šest od enajstih vrtin onesposobljenih«, da je »problem pitne vode že dolgo časa izredno pereč«.

Po besedah podjetja Vodovod-kanalizacija črpajo naravno vodo iz več kakovostnih vodnih virov, prav tako je po njihovih besedah pitna voda v sistemu zdravstveno ustrezna in kakovostna, celo nad slovenskim povprečjem. V podjetju izvajajo tudi redne monitoringe in redne zunanje monitoringe, ki naj bi potrjevali njihove navedbe. Samo vzorčenje in preskušanje na vodovodnih sistemih namreč izvajajo akreditirani laboratoriji Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Prav tako so vsi rezultati objavljeni na njihovi spletni strani.

Prav tako sporočajo, da v vodnem viru Medlog ni bilo nikoli zaznati kakršnihkoli vplivov ogroženosti s strani Cinkarne Celje. Vse študije so namreč po njihovih besedah pokazale, da podtalnica pri Cinkarni Celje nima niti ne more imeti vpliva na vodne vire, iz katerih podjetje črpa vodo, saj gre za ločen vodonosnik, v katerem teče voda v smeri od Medloga proti Cinkarni Celje.

Ker so na RTV SLO skupaj z voditeljem Igorjem E. Bergantom zavrnili zahtevo za popravek netočnih informacij v zgoraj omenjeni oddaji, so na lokalne medije naslovili obvestilo, da imajo prebivalci Celja, Vojnika, Štor in Dobrne zagotovljeno povsem varno oskrbo s pitno vodo, tako z vidika zadostnih količin kot z vidika zdravstvene ustreznosti in kakovosti. Ter da samo stanje podtalnice pri Cinkarni Celje nima in ne more imeti vpliva na obstoječe vodne vire, od koder javno podjetje Vodovod-kanalizacija črpa pitno vodo.

 

M.I.