NAŠ KRAJ, NAŠE SRCE akcija, ki vabi mlade prostovoljce, da se vpišejo v bazo prostovoljcev, ki bi jih lahko aktivirala Civilna zaščita

Foto: karitas.si

Slovenska karitas je v sklopu programa youngCaritas včeraj, v petek 13. 03. 2020, pričela z vse slovenskim povabilom mladim, da izrazijo pripravljenost za sodelovanje v predvidene  prostovoljskem delu za zagotavljanje pomoči ljudem v stiski v času epidemije. Ob tem so zapisali, da trenutno še ni potreb za začetek ivajanja takšnih aktivnosti. Vendar so se v skrbi, da bodo pravočasno pripravljeni na zaostrene razmere odločili, da bodo pripravili bazo prostovoljcev, ki bi jih lahko aktivirali po navodilu Civilne zaščite. V sklopu prostovoljskega projekta NAŠ KRAJ, NAŠE SRCE se mladi lahko prijavijo na spletni strani www.karitas.si/nas-kraj-nase-srce ali na FB in INSTAGRAMU.

“Zaradi hitrega naraščanja okužb s Koronavirusom v Sloveniji in splošnih navodil za umirjanje javnega življenja, se bo predvidoma pojavila večja potreba po solidarnosti do ranljivih skupin v lokalnem okollju”, so zapisali v Slovenski karitas.

V bazo se lahko prijavijo osebe starejše od 18 let, ki so povsem zdrave, brez kroničnih bolezni, nimajo med svojimi bližnimi kroničnega bolnika in niso bili v zadnjih 14 dneh v neposrednem stiku z okuženimi ali v tujini.

Namen akcije je podpora prostovoljcev Karitas pri zagotavljanju pomoči ljudem v stiski, rednim prejemnikom materialne pomoči in še posebej starejšim, ki so zaradi večje ranljivosti trenutno najbolj kritična skupina ljudi.

M.I.