Naslednje poletje nova telovadnica v Zibiki

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

Občina Šmarje pri Jelšah pričakuje, da bodo septembra prihodnje leto končali z gradnjo telovadnica pri podružnični osnovni šoli (POŠ) v Zibiki. Vrednost naložbe ocenjujejo na 710.109 evrov in jo izvedlo podjetje Lesnina MG oprema, ki bo z deli pričelo v drugi polovici letošnjega avgusta.

Nova telovadnica bo ponujala 240 m² vadbenih površin, s spremljajočimi prostori bo imela 433 m² uporabnih površin. Telovadnica bo zelo podobna že zgrajeni telovadnici pri POŠ Sveti Štefan in bo omogočala izvajanje športne vzgoje učencev v POŠ Zibika in otrok, vključenih v vrtec tamkajšnjega dislociranega oddelka vrtca, prebivalcem, društvom in klubom pa bo nudila prostorske možnosti za izvajanje njihovih programov dela oz. rekreaciji občanov. V telovadnici bo mogoče igrati odbojko, košarko, badminton, mali nogomet, igro med dvema ognjema. Na občini so veseli, ker bo v telovadnici mogoče organizirati tudi množične športno-rekreativne in druge prireditve.

Občina Šmarje pri Jelšah je naložbo prijavila na javni razpis Fundacije za šport in javni poziv Eko sklada. Odločitve o morebitnem sofinanciranju Fundacije za šport še v tem trenutku niso prejeli. Prejeli pa so že pogodbo o sofinanciranju s strani Eko sklada in sicer v višini 134.301 evrov. Projekt so nameravali prijaviti še na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, a je ministrstvo v razpisnih pogojih zapisalo, da za izgradnjo telovadnice ni mogoče kandidirati, kasneje pa je zaradi izbruha koronavirusa razpis v celoti razveljavilo.

M.I.