Navezovalna cesta na avtocestni priključek na Ljubečni

Foto: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa

Zaostrene razmere na globalnem trgu vplivajo tudi na potek izgradnje navezovalne ceste Ljubečna – AC priključek Celje vzhod. Zaradi zamud pri dobavi materiala, ki je potreben za prestavitev vodovoda, bo 1.400 metrov dolga navezovalna cesta z dvema novima krožiščema končana predvidoma novembra letos in ne poleti, kot je bilo načrtovano.

Novo navezovalno cesto domačini nestrpno pričakujejo, saj bo zelo razbremenila omrežje tamkajšnjih obstoječih cest in voznikom iz  Vojnika, Arclina, Ljubečne in Šmiklavža zagotovila krajši in varnejši dostop do avtoceste. Gradnjo sofinancirata Republika Slovenija in Evropski sklad za regionalni razvoj. Mestna občina Celje je za potrebe gradnje že pred leti odkupila nekatera zasebna gradbišča, naročila in financirala je tudi projektno nalogo za izgradnjo dodatnega krožišča pri bodočem industrijskem območju Ljubečne.

Projekt je bil prijavljen na mehanizem sofinanciranja Dogovor za razvoj regij 2 (DRR2), operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; Prednostna naložba 7.2, Izboljšanje regionalne mobilnosti.

MOC