Nekatere celjske šole v šolskem letu 2019/2020 s prostorsko stisko

Foto: pixabay.com

V celjskih šolah so zaključeni vpisi za šolsko leto 2019/2020. Ob tem se nekatere šole soočajo s prostorsko stisko, česar se dobro zavedajo tudi na Mestni občini Celje.

Vizijo in smernice v zvezi z reševanjem omenjene težave imajo na občini začrtane, ampak jih ne morejo uresničiti čez noč. Samo reševanje omenjene problematike v osnovnih šolah je namreč pogojeno z razpoložljivostjo javnih sredstev, katerih porabo morajo skrbno presojati. Zaradi tega morajo včasih rešitve pri že začrtanih projektih spreminjati in jih prilagajati trenutnim okoliščinam. Podobno velja tudi v primeru reševanja prostorske stiske v osnovnih šolah.

Na občini so že v lanskem letu pričeli iskati rešitve, pri čemur so se o možnih rešitvah posvetovali z ravnatelji, in sicer z ravnateljema najbolj obremenjenih šol – OŠ Hudinja in II. osnovna šola Celje ter ravnatelji IV. osnovne šole, Osnovne šole Frana Roša in Osnovne šole Lava. Po prvotnih načrtih naj bi prva prizidek k šoli dobila II. osnovna šola Celje, vendar so se ravnatelji na srečanju sporazumno dogovorili, da se pri izgradnji prizidkov ponudi prednost Osnovni šoli Hudinja. Ob tem poudarjajo, da nekatere navedbe medijev, da je bila takšna odločitev sprejeta s sklepom občine ne držijo.

Ob tem na občini še poudarjajo, da razumejo stisko staršev in tudi vodstev šol ter se hkrati zavedajo, da je potrebno težave reševati sistemsko in v skladu s proračunskimi zmožnostmi.

M.I.