Nekdanji minister Mark Boris Andrijanič novi ministrici Emiliji Stojmenovi Duh nalil čistega vina glede digitalnih bonov

Foto: Zajem zaslona (Facebook)

Nekdanji minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič se je z obsežnim zapisom odzval na stališče nove ministrice Emilije Stojmenove Duh, da so digitalni boni nepotrebni in nesmisel prejšnje vlade. V zapisu je demantiral vse navedbe sedanje ministrice.

Celoten zapis objavljamo v nadaljevanju:

Zadnje dni so se v javnosti zvrstile številne neresnične informacije in neutemeljene kritike na račun digitalnih bonov in predvidenih tečajev digitalnih veščin za starejše. Ker pogosto nisem imel priložnosti, da bi predstavil dejstva in prave številke, jih navajam tukaj.

V vladni službi za digitalno preobrazbo smo v manj kot pol leta pripravili Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti, ki prvič sistemsko ureja pridobivanje digitalnih veščin za vse generacije, še posebej starejše. Gre za enega prvih tovrstnih zakonov v Evropi, zaradi česar se želijo po njem zgledovati številne države.

Ta zakon, ki uvaja digitalne bone in brezplačne tečaje digitalnih veščin, je podprlo več kot 15 uglednih organizacij, vključno z osrednjimi slovenskimi univerzami in Zvezo društev upokojencev Slovenije. Pri njegovi pripravi so sodelovali številni strokovnjaki in predstavniki ranljivih skupin. Po zaslugi vključujoče in strokovne priprave zakona ga je Državni zbor sprejel brez glasu proti.

Ne drži, da je za digitalne bone za mlade namenjenih 60 milijonov evrov. Gre za znesek, ki je namenjen tako za digitalne bone kot tudi za subvencioniranje tečajev digitalnih veščin v letošnjem in naslednjem letu. To je nekajkrat več sredstev, kot jih je bilo na voljo kadarkoli prej.

Ne drži, da smo pozabili na starejše, saj zakon predvideva največ ukrepov prav zanje. A ker je zakon stopil v veljavo marca, priprava in izvedba javnih razpisov za subvencioniranje tečajev pa lahko traja tudi več kot pol leta, smo veliko večino brezplačnih tečajev za starejše načrtovali v naslednjem letu.

Prav zato smo zanje namenili največji del proračuna za digitalno vključenost v letu 2023, ki znaša 28 milijonov evrov. Ta sredstva bodo zadoščala za brezplačne tečaje osnovnih digitalnih veščin in digitalne bone za več kot 50.000 starejših. Že obstoječi proračun pa omogoča, da se ta številka dvigne na 90.000, v kolikor bi med starejšimi obstajal velik interes za tečaje. Seveda pa lahko nova vlada zagotovi dodatna sredstva, česar bom iskreno vesel.

Ker smo želeli kljub časovni stiski še letos zagotoviti vsaj del brezplačnih tečajev osnovnih digitalnih veščin za starejše, smo kmalu po sprejemu zakona objavili pilotni razpis za njihovo subvencioniranje. Prvi tečaji bodo na voljo jeseni, saj je omenjeni razpis še v teku. Prav zaradi tako kratkega obdobja za izvedbo tečajev v letošnjem letu in zelo omejenih izobraževalnih kapacitet na trgu, smo se odločili za pilotni projekt, v katerega bo vključenih 5.000 starejših.

Tekom priprave zakona smo opravili podrobno analizo ponudbe tečajev digitalnih veščin na trgu, ki je pokazala, da je na letni ravni trenutno na voljo manj kot 10.000 tečajnih mest za vse zainteresirane, torej ne zgolj za starejše. Ponudniki tečajev so kot enega ključnih razlogov za takšno stanje navedli pomanjkanje interesa med starejšimi, ki izhaja iz premajhnega zavedanja o praktični uporabnosti tovrstnih znanj. Da bi čim več starejših navdušili nad tovrstnimi tečaji, smo določili, da bo vsak udeleženec subvencioniranih tečajev prejel digitalni bon za nakup računalniške opreme.

Za čim večjo dostopnost digitalnih veščin bo potrebno vložiti veliko truda v vzpostavljanje široke ponudbe tovrstnih izobraževanj po vsej Sloveniji, kar pa se ne bo zgodilo čez noč. Tu bodo igrale ključno vlogo ljudske univerze, Simbioza in podobne organizacije, pa tudi upokojenska in druga prostovoljska društva, ki delujejo po vsej državi. Veseli me, da sem kot minister odlično sodeloval prav z vsemi.

Veliko je govora o tem, da bodo imeli od digitalnih bonov za mlade korist zgolj trgovci in proizvajalci računalniške opreme. Tudi to ne drži, saj bodo imeli največjo korist prav mladi, ki jim bomo na ta način končno pomagali priti do moderne računalniške opreme, ki jo nujno potrebujejo za nemoteno šolanje. Tekom pandemije se je namreč izkazalo, da ogromno slovenskih družin, še posebej tistih z več otroki, nima dovolj zmogljive računalniške opreme. Poskrbeli smo, da z digitalnim bonom ni mogoče kupiti igralnih konzol ali druge opreme, ki ni povezana z izobraževanjem. Prepričan sem, da bo velika večina mladih izkoristila digitalne bone preudarno.

Pred mojim odhodom je bil že pripravljen razpis za subvencioniranje tečajev programiranja, robotike in drugih naprednih digitalnih veščin za mlade, za katerega upam, da ga moja naslednica izvedla še letos.

Ponosen sem, da smo v prejšnjem mandatu postavili digitalno vključenost med nacionalne prioritete. S sprejemom Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti in rekordnim proračunom za njegovo izvajanje smo postavili trdne temelje za preboj na tem področju. Ta pa bo mogoč samo, če bo sodelovalni in konstruktivni pristop prevladal nad drugačnimi vzgibi.

Moja naslednica ima pred sabo štirikrat daljši mandat od mojega, zato bo imela dovolj priložnosti za izboljšanje obstoječega sistema. Njej in njeni ekipi želim pri tem kar največ uspeha.

#DigitalnaSlovenija #SkupajZmoremo

Mark Boris Andrijanič