Nerazumljivo, zaradi nerazdružljivosti funkcij preganjan župan Lendave Janez Magyar, predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel pa lahko opravlja “popoldansko” dejavnost na vrhu FIFE?

Janez Magyar (foto: Polona Avanzo)

Janez Magyar, župan Lendave se je odzval na pristranskost in dvoličnost KPK in na navedbe portala Sobotainfo, kjer so se razpisali glede župana in nezdružljivosti opravljanja njegovih funkcij, saj naj bi s tem kršil zakon, piše Demokracija.

Magyar naj bi namreč poleg županske še vedno opravljal tudi funkcijo “člana sveta osebe javnega prava Madžarske samoupravne narodnostne skupnosti občine Lendava”. Na drugi strani pa je v Sloveniji primer predsednika Računskega sodišča Tomaža Vesela, ki poleg službe v Sloveniji opravlja tudi »popoldansko« dejavnost na vrhu FIFE, s katero zasluži bistveno več.

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije določa, da poklicni funkcionar – med katere ob upoštevanju zakona o lokalni samoupravi sodi tudi poklicni župan, ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah ali političnih strankah. “Madžarska samoupravna narodnostna skupnost občine Lendava je oseba javnega prava, kar izhaja iz zakona o samoupravnih narodnih skupnostih, ki v drugem členu določa, da so samoupravne narodne skupnosti osebe javnega prava.”

“Prepoved članstva oziroma dejavnosti v organih upravljanja, nadzora ali zastopanja naštetih subjektov je absolutna in je ni mogoče preseči z nobenim pravnim sredstvom ali institutom, kar pomeni, da tudi KPK poklicnemu funkcionarju ne more izdati dovoljenja za zastopanje določenega subjekta ali za članstvo v organu upravljanja ali nadzora tega subjekta.” KPK je lanskega novembra zaradi ugotovljene nezdružljivosti obeh funkcij lendavskemu županu Janezu Magyaru izdala opozorilo, naj v roku treh mesecev odpravi nerazdružljivost oziroma se odreče opravljanju ene od obeh funkcij ter o tem obvesti KPK.

Več lahko preberete na spodnji povezavi.

Vir: Demokracija