Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 53/20) z dnem 4. 5. 2020 dovoljuje obratovanje frizerskih salonov.

 

V času epidemije COVID-19 je treba poleg dobre higienske prakse, ki velja za posamezne
storitve, upoštevati še dodatne ukrepe, ki jih NIJZ navaja v nadaljevanju.

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok. Roke vedno smatramo kot onesnažene,izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju.Z onesnaženimi rokami prenašamo povzročitelje okužbe nase in na druge osebe ter predmete, ki se jih dotikamo (npr. kljuke, ročaji, držaji, delovni pripomočki, denar, ipd.).

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem
ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost
prevzeti vsak posameznik. Popolne varnosti ni.

Splošni ukrepi, ki jih morajo upoštevati tako izvajalci storitev (zaposleni) kot tudi
stranke:

• Svetujejo upoštevanje vseh splošnih ukrepov za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom, navedenih na naslednji povezavi:
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019. Priporočajo,
da na vidnem mestu izobesite gradiva na temo umivanja in razkuževanja rok, higiene
kašlja ter pravilne namestitve mask.
• Izvajalci in stranke morajo biti brez znakov okužbe dihal (npr. nahod, , kašljanje,
bolečine v žrelu, povišana temperatura, motnje okušanja, vonja…).
• Pogosto naj si umivajo ali razkužujejo roke (npr. z razkužilom na osnovi 60 do 80 %
alkohola).
• Naj se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite ali razkužene.
• Upoštevajo naj higieno kihanja in kašljanja.

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA OPRAVLJANJE FRIZERSKIH STORITEV MED EPIDEMIJO COVID-19

• Zaposleni in stranke nosijo maske, zaposleni nosijo tudi vizir.
• Čim manj se dotikajo različnih predmetov in površin, le toliko, kot je nujno.
• Naročanje naj poteka po telefonu.
• Priporočajo brezstično plačevanje.
• Starejši in bolniki s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi z večjim tveganjem za težji potek
bolezni morajo še posebej pozorno upoštevati preventivne ukrepe in se dodatno
zaščititi. Dokler epidemija ne izzveni, tem osebam obisk frizerskega salona
odsvetujejo.
• Izvajanje storitev, kot je npr. oblikovanje obrvi, barvanje trepalnic, urejanje brade,
zaenkrat odsvetujejo.

 

Več lahko preberete tukaj.

Vir: NIJZ