Čeprav ni dokazov, da se novi koronavirus SARS-CoV-2 prenaša s hrano, se priporoča redno in pravilno umivanje rok ter varno pripravo in shranjevanje hrane. Priporoča se, da se živila, ki jih zaužijemo surova, temeljito opere. Medtem ko je uživanje zadostno toplotno obdelanih živil varno, pa ni točnih podatkov o tveganju pri rokovanju/uživanju toplotno neobdelanih živil. Glede na to, da preventivni princip zahteva, da dokler ni dokazov, ravnamo preventivno, se poraja začudenje, kako je mogoče, da nekateri slovenski trgovci, kot sta Lidl in Hofer, kljub pomisleku številnih še naprej prodajajo pekovske izdelke v nepakirani embalaži. Očitno se imamo za to zahvaliti NIJZ, saj ta prodaje nepakiranih izdelkov zaenkrat še ni posebej prepovedal. 

Obstaja namreč velika nevarnost, da nekdo, ki si ni v zadostni meri dezinficiral rok, prime pekovski izdelek, ki ga ne namerava kupiti in s tem okuži pekovske izdelke. Ali pa, da se nekdo z zaščitnimi rokavicami, čeprav nošnja le teh ni več obvezna, dotakne tudi nakupovalnega vozička in nato s kontaminiranimi rokavicami okuži tudi pekovske izdelke, ki jih nato kupi in zaužije druga oseba.

Medtem ko so se pri Mercatorju in Sparu odločili, da takoj ob razglasitvi epidemije svoje pekovske izdelke na samopostrežnih mestih zaščitijo z embalažo, pri Lidlu in Hoferju še naprej vztrajajo pri praksi, da se pekovskih izdelkov ne zaščiti. Sicer oba trgovca svojim kupcem svetujeta uporabo zaščitnih rokavic pri rokovanju s pekovskimi izdelki, a mnogi pri tem opozarjajo na možnost higiensko spornega obnašanja posameznikov, ki bi se lahko poleg pekovskega izdelka, ki ga izberejo zase, dotikali s higiensko spornimi rokavicami tudi izdelkov, namenjenim drugim kupcem. Prav tako bi bilo lahko sporno, če si kdo od kupcev ne bi v zadostni meri dezinficiral rok.

Obstaja teoretična možnost okužbe, a NIJZ prodaje nepakiranih pekovskih izdelkov ne prepove
Glede na to, da teoretično gledano možnost okužbe obstaja, se poraja vprašanje, kako je mogoče, da NIJZ ne prepove prodaje nepakiranih pekovskih izdelkov. Kot je NIJZ v navadi, se očitno vnovič naslanja na navedbe Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Evropske agencije za varnost hrane (EFSA), ki navajata, da zaenkrat še ni dokazov, da bi se novi koronavirus prenašal s hrano. Pri NIJZ tako priporočajo pri rokovanju z živili spoštovanje dobre higienske prakse in sistema HACCP.

NIJZ sicer od trgovcev zahteva, da se živila v delikatesi in pri prodaji kruha predpakirajo v posebnem prostoru na manjše porcijske enote. Vendar pa smo po podrobnejšem proučevanju ugotovili, da NIJZ pri zahtevah po preventivnem delovanju trgovcev z namenom preprečevanja okužb s koronavirusom ni dosleden in med preventivne ukrepe ne uvršča zaščite pekovskih izdelkov v posebno zaščitno embalažo. Ker pa nas je zanimalo, zakaj NIJZ ne poskrbi za preventivne ukrepe tudi na področju nepakiranih pekovskih izdelkov in prepove takšno potencialno nevarno početje, smo želeli dodatna pojasnila. Resda EFSA in WHO navajata, da ni dokazov, da se koronavirus prenaša s hrano, pa vendar preventivni princip zahteva, da dokler ni dokazov, ravnamo preventivno. Temu je nenazadnje namenjena tudi uporaba razkužil in mask ob vstopu v trgovske objekte.

Avtorici Hana Murn, Alenka Paulin, več lahko preberete tukaj.