Vlada je včeraj sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, v skladu s tem bodo začasni ukrepi, sprejeti na tej podlagi, veljali le še do 31. maja.

Ministrica Kozlovič je pojasnila, da sprejeti sklep omogoča začetek normalnega delovanja vseh pravosodnih organov s 1. junijem. Opozorila je, naj bodo ljudje pozorni vsak na svojo situacijo, v kateri se nahajajo v postopkih v okviru pravosodja.

Stanje glede sodnih rokov je predstavila prek štirih situacij:

  • v nujnih zadevah so roki ves čas tekli, tako procesni kot materialni.
  • v zadevah, ki so se opravljale pred 29. marcem, so se roki z 29. marcem prekinili in se bodo s 1. junijem nadaljevali. Torej ne tečejo znova, temveč se nadaljujejo in se iztečejo z dnem, ki velja v dotičnih primerih.
  • Roki za nenujne zadeve, ki so se izvajale v času epidemije, niso tekli. Ti začnejo teči 1. junija. 
  • Izjema je področje insolvenc. V teh primerih so roki za poslovodstva podaljšani, da lahko določena dejanja opravijo v naslednjih treh mesecih. Ta ukrep je ščitil tiste družbe in podjetja, ki so prišla v težak poslovni položaj zaradi epidemije in imajo s podaljšanjem rokov možnost, da v naslednjih mesecih konsolidirajo svoje poslovanje.

Ob sproščanju ukrepov v okviru pravosodja so se predstavniki ministrstva srečali z NIJZ in pregledali izhodno strategijo ob prenehanju ukrepov. Dorekli so navodila za vse oblike sodišč. Za stranke je potrebna uporaba zaščitnih mask. Potrebno bo tudi vzdrževanje ustrezne socialne razdalje. Namestili so nekaj zaščitnih pregrad, sodniki bodo uporabljali maske, prostore bodo ustrezno zračili.

Vir: Ministrstvo za pravosodje