Nova podzemna zbiralnica v Celju in enoten znesek za storitev ravnanja z odpadki

Foto: Simbio

Celje, 4. november 2020 – Ta teden je v Celju natančneje na Gubčevi ulici zaživela že druga podzemna zbiralnica za odpadke v starem mestnem jedru. V sklopu eksperimentalne obnove Lilekove in Gubčeve ulice so bili v prostor umeščeni tudi podzemni zbiralniki za odpadke in tako iz predprostorov, prehodov in javnih površin v mestnem jedru odstranjenih več kot 100 različnih klasičnih zabojnikov.

V tem tednu bo vsak dan med 8. in 18. uro pri zbiralnici prisoten predstavnik Simbia, ki bo po potrebi pomagal pri pravilnem razvrščanju odpadkov in odlaganju. Stanovalci, ki imajo novo zbirno mesto za odpadke na Gubčevi, so bili o tem obveščeni prejšnji teden obvestila. Območje ulic je razvidno iz skice (del ulic Stanetova, Cankarjeva, Gubčeva in Lilekova):

 

Foto: Simbio

V podjetju Simbio so še zapisali, da podzemni zabojniki zaenkrat še niso zaklenjeni. Uporabnik samo pristopi do podzemnice, stopi na stopalko, da se predal odpre, in vanj odloži vrečko z odpadki. V podzemne zabojnike lahko uporabniki odlagajo vse vrste odpadkov, kot so jih do sedaj v klasične zabojnike pred objekti in v zabojnike na ekoloških otokih.

Enotni zneski za podzemnice in za njim podobna zbirna mesta 

S 1. novembrom 2020 je družba za ravnanje z odpadki Simbio poenotila zneske na položnicah za stroške ravnanja z odpadki za tiste fizične osebe, ki odlagajo odpadke v podzemnice in t. i. nadzemnice – to so zbiralnice, ki se praznijo s podobno tehnologijo kot podzemnice. Mesečni strošek ravnanja z odpadki bo od 1. novembra 2020 tako znašal 4,96 EUR z DDV na osebo (cena vključuje tudi strošek ravnanja z biološkimi odpadki).

Družba Simbio je v sodelovanju z Mestno občino Celje konec leta 2018 začela s pilotnim projektom umeščanja podzemnih in njim podobnih zbiralnic na območju mestnega jedra in nekaterih strnjenih naseljih. Z umikom klasičnih zabojnikov je prišlo do lepšega in bolj urejenega videza mesta ter sprostil prostor za druge namene, kot so parkarišča in kolesarnice.

M.I.