Nova sezona, nove postaje v Rogaški Slatini za izposojo koles

Foto: Občina Rogaška Slatina

V občini Rogaška Slatina ponovno ponovno ponujajo javni samopostrežni dostop do koles »Mobilno Obsotelje« v Občini Rogaška Slatina (Slatna kolesari) in v Občini Podčetrtek (Via Obsotelje). Obstoječim šestim postajam, trem v Občini Podčetrtek (TIC Podčetrtek, Terme Olimia – Breza in Aqualuna v Podčetrtku) in trem v Občini Rogaška Slatina (Poslovni center Vrelec, Pegazova ploščad in Spar) Občina Rogaška Slatina dodaja v sistem še tri nove postaje na lokacijah: Zdraviliški trg, pri krožišču za objektom Medical center, pri Grand hotelu Rogaška in v Športnem centru Rogaška Slatina.

Kot do sedaj je registracija mogoča preko mobilne aplikacije Mobiln.si, v prostorih Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina (TIC) na Zdraviliškem trgu 1 ali sedežu Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, Škofja Gora 1.

 Podrobnejše informacije so zajete v Splošnih pogojih dostopa in uporabe skupnega sistema za izposojo koles v sezoni 2022, ki so objavljeni na spletni strani Občine Rogaške Slatina in Občine Podčetrtek.

V mestu Rogaška Slatina je zgrajenih veliko kolesarskih poti, ki omogočajo varno vožnjo posameznikov, skupin ter družin.

Lokacije kolesarskih postaj na območju Občine Rogaška Slatina:

  • Celjska cesta 30 pri Podjetniškem centru Vrelec
  • Zdraviliški trg pri Pegazovi ploščadi
  • Kidričeva ulica pri Policijski postaji oz. Spar-u
  • Zdraviliški trg, pri krožišču za objektom Medical center
  • pri Grand hotelu Rogaška
  • Športni center Rogaška Slatina

Vir: Občina Rogaška Slatina