Ker župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci ni želel oziroma se mu ni zdelo pomembno, da odgovori na naša vprašanja glede stanovanjske problematike v omenjeni občini, smo se za pridobitev informacij obrnili na tamkajšnjo občinsko svetnico Jelko Godec. S svetniškim vprašanjem je želela pridobiti odgovore na perečo problematiko pomanjkanja stanovanj v tej občini.

Župan je na njena vprašanja odgovoril, da ima občina v lasti 184 stanovanj in da so vsa oddana v najem. Na predlog župana naj bi bil izveden tudi sestanek z direktorjem Stanovanjskega sklada RS ter poziv za ogled potencialnih lokacij za stanovanja. Vse to je navedeno v prvem odgovoru svetnici z datumom 15. 2. 2019. Ker je Godčevo zanimalo kdaj je bi ta sestanek izveden je v drugem odgovoru župana z datumom 12. 3. 2019 priložena priloga iz katere izhaja, da je bila Pobuda za gradnjo večstanovanjskih objektov o Občini Šentjur na Stanovanjski sklad RS podana 11. 2. 2019 iz česar izhaja, da je župan začel določene aktivnosti izvajati šele po našem poizvedovanju in pritisku Godčeve na reševanje te problematike.

Zanimivo je še dejstvo, da je župan v prvem odgovoru zatrjeval, da ima občina na voljo nekaj komunalno opremljenih parcel, ki bi bile primerne za gradnjo večstanovanjskih objektov. Tudi na to je Godčeva želela pridobiti točne informacije kje so te morebitne lokacije. Župan je v drugem odgovoru obrazložil, da so v teku priprave in dopolnitve OPN, kjer nameravajo opredeliti dodatna območja za stanovanjsko gradnjo. Po njeno naj bi se v postopkih spremembe in dopolnitve OPN posebej opredelila zemljišča za gradnjo večstanovanjskih objektov. Zato jo je tudi v tem primeru zanimalo kje so ta zemljišča. Seveda župan ni podal nobenega konkretnega odgovora na zastavljena vprašanja, ampak se spretno izmika odgovorom.

M.I.