V odlok o omejitvah gibanja so bile minuli četrtek vnesene nekatere spremembe, ki veljajo od petka, 6. novembra 2020. Zaposlenim za prihod na delo in odhod z dela po novem ni treba več izpolnjevati še izjave; zadostuje potrdilo njihovega delodajalca, ki je lahko izdano tudi za daljše obdobje enega tedna ali meseca. Poleg tega lahko prekrškovni postopek od danes vodijo tudi občinski redarji.

Spremembe odloka

  • Izjema v 1. in 4. členu je odslej jasneje zapisana, in sicer da velja za prihod na delo, odhod z dela in izvajanje nujnih delovnih nalog.
  • Popravljena je definicija ožjih družinskih članov in članov skupnega gospodinjstva v 4. členu (sedaj je nedvoumno zapisano, da ni razlik pri obravnavi otrok; prav tako lahko izjeme uveljavljajo ožji družinski člani in člani skupnega gospodinjstva, ko potujejo skupaj).
  • Izjava ni več potrebna pri uveljavljanju izjeme za prihod na delo in odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje (a mora posameznik s sabo še vedno imeti dokazilo, npr. potni nalog, pogodbo ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, kje je zaposlen oziroma kje bo izvajal delovne naloge).
  • Za vodenje prekrškovnega postopka in izrekanje glob so odslej poleg policije in pristojnih inšpektoratov pristojna tudi občinska redarstva (tako lahko občinski redar prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih ter prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni).

Več informacij v sporočilu za javnost MNZ

Vir: Policija