Novosti pri nenujnih potovanjih

Foto: Občina Šentjur

Republika Slovenija v skladu s Priporočilom Sveta EU 2020/912 o začasni omejitvi nenujnih potovanj v EU in morebitni odpravi te omejitve, vključno s spremembami in dopolnitvami Priporočila, od 14. junija 2021 omogoča vstop v Republiko Slovenijo tudi za nenujna potovanja. Informacije so posodobljene glede na vstopne pogoje, ki veljajo od 19. junija 2021.

Kategorije oseb in pogoji

Nenujna potovanja (tudi iz turističnih razlogov) se omogoči naslednjim kategorijam oseb in pod naslednjimi pogoji:

 • vsem osebam s prebivališčem v državah članicah EU in schengenskega območja, ki predložijo dokazilo, da izpolnjujejo enega od splošnih pogojev za vstop (navedeni so spodaj) v Republiko Slovenijo iz Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (odlok). Enako kot države članice schengenskega območja se obravnavajo tudi Andora, Monako, San Marino in Vatikan;
 • osebam s prebivališčem v naslednjih tretjih državah iz Priloge 1 Priporočila, ki spadajo med zelene države:
  • Avstralija,
  • Izrael,
  • Nova Zelandija,
  • Ruanda,
  • Singapur,
  • Južna Koreja,
  • Tajska,
  • Japonska,
  • Tajvan, ozemlje Ljudske republike Kitajske,
 • tujcem, ki za vstop v Republiko Slovenijo ne potrebujejo vizuma, če ob vstopu v Republiko Slovenijo predložijo dokazilo iz točke 4. ali 5. splošnih pogojev za vstop v Republiko Slovenijo iz odloka (potrdilo o cepljenju ali dokazilo, da je prebolela bolezen covid-19 v zadnjih šestih mesecih in hkrati potrdilo o cepljenju vsaj z enim odmerkom cepiva iz točke 4. splošnih pogojev za vstop v Republiko Slovenijo).

Vizum

Tujci, ki za vstop v Republiko Slovenijo potrebujejo vizum, se ob vstopu obravnavajo enako kot vsi ostali tujci in so s tem podvrženi ukrepom začasnih omejitev nenujnih potovanj. Na podlagi teh ukrepov je sprostitev izdajanja vizumov omogočena le v zelenih državah, za katere Republika Slovenija na podlagi priporočil EU odpravi omejitve nenujnih potovanj. Dodatno je na področju izdajanja vizumov sproščanje odvisno tudi od kriterijev in ukrepov, ki se jih dogovorijo države članice, ki so s svojimi predstavništvi prisotne v posamezni tretji državi.

Odločitev o začetku vizumskega poslovanja v polnem obsegu se objavi na spletnih straneh diplomatskih predstavništev in konzulatov držav članic v navedenih državah. Slovenska diplomatska predstavništva vizumsko poslovanje v polnem obsegu v navedenih državah izvajajo v Avstraliji, Bolgariji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Severni Makedoniji, Srbiji, Izraelu in v ZDA. V državah, ki še niso dosegle teh kriterijev, je omogočeno izdajanje vizumov le v nujnih primerih in zgolj za t. i. nujna potovanja. Institut vizumskega zastopanja je v večini tretjih držav začasno ustavljen oziroma ga je mogoče uporabiti le v primerih nujnega potovanja.

Osebam, ki ob vstopu v Republiko Slovenijo ne predložijo enega od zahtevanih dokazil, lahko policija vstop v Republiko Slovenijo zavrne.

Turistične nastanitve

Koriščenje turističnih kapacitet v Republiki Sloveniji je mogoče samo ob predložitvi negativnega testa PCR ali testa HAG, potrdila o prebolelosti, potrdila o cepljenju ali potrdila o cepljenju za prebolevnike.

Dokazilo o cepljenju

Dokazilo o cepljenju države, s katero Slovenija nima sklenjenega sporazuma ali dogovora, mora vsebovati vsaj naslednje podatke:

 • ime in priimek,
 • enoznačni identifikator osebe (EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, številka potne listine ali drugega dokumenta države, datum rojstva ali drug podoben identifikator),
 • podatke o vrsti cepiva (proizvajalec, serija oziroma batch, število odmerka, datum cepljenja) in
 • podatke o ustanovi, ki je certifikat oziroma dokazilo izdala.

Odlok izrecno ne predpisuje, v kakšnem jeziku morajo biti napisana dokazila. Poleg dokazil v slovenščini so veljavna dokazila v jezikih narodnih manjšin (Italija, Madžarska) na dvojezičnih območjih in držav, ki jih priznavamo z medsebojnimi dogovori ali sporazumi (Madžarska, Srbija). V izogib morebitnim nejasnostim na meji zato predlagamo, da si tujci dokazila o cepljenju prevedejo v angleški ali nemški jezik. Do začetka uporabe EU digitalnega covid potrdila mora biti dokazilo v papirni obliki.

Splošni pogoji za vstop

Prihod z zelenega območja

Oseba, ki prihaja z območja, ki je na zelenem seznamu, mora ob vstopu predložiti dokazilo, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki je na zelenem seznamu.

Prihod z oranžnega območja

Oseba, ki prihaja z območja, ki je na oranžnem seznamu, lahko vstopi v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če predloži negativni rezultat testa PCR (ki ni starejši od 72 ur) ali testa HAG (ki ni starejši od 48 ur), potrdilo o prebolelosti, potrdilo o cepljenju ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.

Prihod z rdečega ali temnordečega območja

Oseba, ki prihaja z območja na rdečem ali temnordečem seznamu, mora ob vstopu v Republiko Slovenijo predložiti test PCR. Po vstopu se napoti v karanteno na domu za deset dni. Osebi ni treba predložiti testa PCR in se ne napoti v karanteno na domu, če predloži potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.

Ustreznost dokazil

 1. Test PCR je ustrezen, če je opravljen v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji;
 2. Test HAG je ustrezen, če je opravljen v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji, in je naveden na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov;
 3. Potrdilo o prebolelosti se upošteva, če je bilo izdano v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je izdano v Turčiji. Za ustrezno potrdilo šteje, če oseba predloži dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev;
 4. Potrdilo o cepljenju je ustrezno, če oseba predloži dokazilo dokazila o cepljenju zoper covid-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:
  • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
  • drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
  • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
  • odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
  • prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
  • drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
  • drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali
  • drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni;
 5. Potrdilo o cepljenju za prebolevnike je ustrezno, če oseba predloži dokazilo, da je prebolela bolezen covid-19 (dokazilo oziroma potrdilo iz 3. točke), in dokazilo, da je bila v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljena z enim odmerkom cepiva iz 4. točke, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja.

Ministrstvo za notranje zadeve