Z novim Odlokom o oglaševanju in plakatiranju občina Slovenske Konjice ureja način plakatiranja in oglaševanja v njihovi občini.

Novost ureditve je, da oglaševalci ne smejo več sami lepiti oglaševalskih vsebin na oglasne površine, temveč je za to odgovorno JKP d.o.o. Slovenske Konjice.

Za namen oglaševanja je potrebo podati vlogo na občino, oglaševalske vsebine pa dostaviti JKP. Pristojni organ občinske uprave oglaševalcu izda odločbo o obveznosti plačila in odmeri občinske takse, skladno z določbami predpisa, ki ureja občinske takse ter jo nato posreduje JKP, ki izvede lepljenje oglasov na oglasne površine.

Stroške plakatiranja oglaševalcu zaračuna izvajalec JKP d.o.o. Slovenske Konjice na podlagi cenika.

Oglaševanje je možno na naslednjih lokacijah:

Lokacija  
Mestni trg – pri sodišču plakatni stebri v Slovenskih Konjicah
Mestni trg – pri avtobusni postaji plakatni stebri v Slovenskih Konjicah
križišče Škalske ceste in Liptovske ulice plakatni stebri v Slovenskih Konjicah
križišče pri uvozu na »staro tržnico« plakatni stebri v Slovenskih Konjicah
pri Unimontu plakatna tabla v Slovenskih Konjicah
OŠ Loče plakatni stebri v Ločah
ob cerkvi plakatni stebri v Ločah
Dom kulture plakatni stebri v Ločah
Gasilski dom Draža vas plakatno mesto v Draži vasi

 

Kontaktna oseba Občine je Nataša Kozikar, [email protected], 037573368, kontaktna oseba JKP je Špela Hlačar, [email protected], 037580471.

Z novim odlokom se prav tako ureja način postavitve objektov za oglaševanje v občini.

Nadzor nad izvajanjem odloka izvajajo pooblaščene uradne osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Vir: Občina Slovenske Konjice

Uredništvo