NUJNO OBVESTILO: V Domu starejših Šmarje pri Jelšah potrebujejo pomoč zdravstvenih delavcev in čistilnih servisov

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

V izjavi za javnost, ki jo je včeraj podala Gordana Drimel, direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, je opozorila na izčrpanost zaposlenih. Njihovi zaposleni v teh dneh namreč delajo v 13-urnih izmenah. Iz navedenih razlogov nujno potrebujejo pomoč zdravstvenih delavcev in čistilnih servisov.

V nadaljevanju izjavo direktorice objavljamo v celoti:

Spoštovani,

v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah se še vedno zelo aktivno in z izvajanjem vseh razpoložljivih preventivnih ukrepov borimo za zamejitev širjenja okužbe. Dodatno bodo danes ponovno izvedeni postopki dezinfekcije s hladnim zamegljevanjem s strani NLZOH: Centra za okolje in zdravje; oddelka za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo, enot Slovenska Bistrica in Celje.

Še naprej se dnevno intenzivno spremlja zdravstveno stanje tako stanovalcev kot zaposlenih. Pri najmanjšem sumu na možno okužbo potekajo odvzemi nadzornih brisov po navodilu zdravnika tako stanovalcem kot zaposlenim.

Z veseljem sporočamo, da je 40 stanovalcev brez znakov okužbe že dlje časa, tako da jih štejemo za ozdravele. Tudi stanje večine drugih okuženih stanovalcev je kljub pridruženim številnim obolenjem zaenkrat stabilno. Devet stanovalcev je trenutno na zdravljenju v bolnišnici Celje. Nekaj stanovalcev se je iz bolnišnice že vrnilo v domsko oskrbo.

Prav tako so se na delo vrnile štiri zaposlene. Večina zaposlenih (nekateri so odsotni že en mesec) se kljub odsotnosti bolezenskih znakov zaradi še vedno pozitivnega brisa žal ne more vrniti na delo.

V zadnjem tednu je bilo odvzetih več nadzornih brisov pri stanovalcih in zaposlenih, ki so na novo kazali znake okužbe. Tako je bila na novo potrjena okužba pri šestih zaposlenih in štirih stanovalcih. Večina kaže le blage znake okužbe z mejno temperaturo, s pomanjkanjem vonja in okusa ali z blagimi prehladnimi znaki. Stanje se glede na dogajanje v preteklem mesecu kljub vsemu umirja.

Za zdravstveno stanje stanovalcev poleg vseh zaposlenih še naprej skrbi zdravniška ekipa ZD Šmarje pri Jelšah. V negovalni proces se pridružujejo kolegi iz regionalnih zdravstvenih zavodov, prostovoljci, študenti in v oskrbnem delu Civilna zaščita Šmarje pri Jelšah. Prav tako delo in ravnanje v domu spremlja pristojna epidemiološka služba. Za vodenje aktivnosti preprečevanja in obvladovanja širjenja ter organizacijskih nalog je skupaj z vodstvom doma zadolžena koordinacijska skupina, imenovana s strani Ministrstva za zdravje.

Trenutno se soočamo z izredno izčrpanostjo vseh zaposlenih, delo namreč poteka v 13-urnih turnusih, zato smo se prek koordinacijske skupine obrnili po pomoč, ki jo nujno potrebujemo, na vse zdravstvene organizacije in zdravstvene delavce v okolici in širše. Prav tako že nekaj časa iščemo pomoč za čiščenje prostorov, vendar nam čistilnega servisa, ki bi prevzel del nalog, ni uspelo pridobiti.

Iskrena hvala vsem za razumevanje v teh težkih časih, vsem zaposlenim, zunanjim sodelavcem in prostovoljcem pa za njihov trud in neizmerno požrtvovalnost, ki ju izkazujejo pri svojem delu. Prav tako je v teh dneh neprecenljiva pomoč vseh donatorjev.

                                                                                         Gordana Drimel, direktorica

M.I.