Mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor je predstavil ključno vsebino novega gradbenega zakona o urejanju prostora, ki jo je sprejela vlada, poroča Nova24TV.

Bistveni rešitvi, ki ju prinašata noveli zakona sta debirokratizacija postopkov in digitalizacija podatkov in procesov. Spremembe so bile sprejete z namenom učinkovitejšega vodenja postopkov priprave prostorskih aktov na državni in lokalni ravni ter zaradi učinkovitejšega vodenja zemljiške politike kot ključnih elementov za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja.

Minister je obenem pozdravil tudi kriminalistično preiskavo v zvezi z nelegalno odloženim blatom na območju Pivole. Povedal je, je vsaj delno zadovoljen in da upa, da bo sanacija končana čim prej. Po neuradnih informacijah naj bi pridržali štiri voznike tovornjakov in direktorja dveh podjetij, ki naj bi bili odgovorni za prevoz odpadnega komunalnega blata.

Minister Andrej Vizjak je glede namernega onesnaževanja povedal, da pozdravlja, da je prišlo razmeroma hitro do prvih sumov storilcev. “Začeli smo že s sanacijo, da bi pred dežjem ali pred drugim negativnim učinkom blato odpeljali stran. Zadeva je v izvajanju, storilci so tudi že očitno evidentirani. Kar pomeni, da to zavrženo kriminalno dejanje v okolju dobiva epilog. Upam, da bo to v poduk vsem, da je to tudi sankcionirano. Treba je to spoštovati, da imamo zdravo okolje in da takšnega pustimo tudi zanamcem.”

Več lahko preberete na spodnji povezavi.

Vir: Nova24TV