Na današnji dan pred 70 leti, 9. maja 1950, je takratni francoski zunanji minister Robert Schuman v Parizu predlagal novo obliko političnega sodelovanja v Evropi, ki bi zagotavljala trajni mir med narodi Evrope.

Pred 75 leti se je z zavezniško zmago na evropskih tleh končala druga svetovna vojna, ki je evropske narode tragično prizadela. Evropa se je po porazu nacizma in fašizma obnovila in povezala na novih, demokratičnih in svobodoljubnih temeljih. Iz Evropske skupnosti za premog in jeklo, za katero je dal pobudo Robert Schuman, sta pozneje izšli Evropska gospodarska skupnost in Evropska unija. Republika Slovenija je njena članica od 1. maja 2004, od 29. marca istega leta je tudi članica Severnoatlantskega zavezništva.

Kar nam danes članstvo v EU zagotavlja, se žal prepogosto zdi samoumevno, vendar bi si življenje brez teh dobrin le težko predstavljali. Neoporečni voda in hrana, preverjeni izdelki, možnost življenja in dela kjerkoli znotraj unije, študij in programi Erasmus ter uporaba skupne valute v 19 državah so le nekatere od dobrobiti in priložnosti, ki nam jih zagotavlja Evropa.

Tudi na obrambnem in varnostnem področju v okviru Skupne varnostne in obrambne politike države članice sodelujemo tako pri razvoju lastnih obrambnih sil kot tudi pri promociji, vzdrževanju in zagotavljanju miru v naši bližnji in daljni soseščini tako na civilnem kot tudi na vojaškem področju.

Republika Slovenija bo v drugi polovici leta 2021 že drugič predsedovala Svetu Evropske unije. Letos julija bo predsedovanje prevzela Zvezna Republika Nemčija. Skupaj z njo in Portugalsko Slovenija tvori tako imenovano trojko držav, ki sestavijo 18-mesečni program, v katerem določijo glavne teme in dolgoročne cilje  predsedovanja.

Na Ministrstvu za obrambo že potekajo intenzivne priprave na predsedovanje Svetu EU na področjih v pristojnosti ministrstva. Jasno je, da ima pandemija COVID-19 učinke in posledice tudi na področje varnosti in obrambe tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. Oborožene sile držav članic EU imajo pomembno vlogo pri reševanju krize, ki jo je povzročila pandemija covid-19, saj zagotavljajo nacionalnim oblastem znatno in neprecenljivo podporo, medtem ko istočasno sodelujejo v mednarodnih operacijah in misijah. Med državami EU obstaja visoka stopnja solidarnosti in medsebojne pomoči, ki je močan dejavnik tudi v boju proti krizi, s katero se trenutno soočamo.

Čestitke ob dnevu Evrope!

Vir: Ministrstvo za obrambo