Ob letošnjem 21. Prazniku kozjanskega jabolka tudi razstava 90-letne Marije Sušnik Cvetje ob plotu

Foto: Kozjanski park

Kozje 6. oktober 2020 – Zaradi epidemioloških razmer bo letošnji že 21. Praznik kozjanskega jabolka potekal brez sejma. Tako bodo v Slovensko-bavarski hiši v Podsredi v soboto, 10. oktobra 2020 ob 11. uri odprli razstavo Starih sort jabolk. Tudi letos sta razstavo že v poletnih mesecih pričela pripravljati Adrijan Černelč in Vesna Zakonjšek. Tako sta avtorja razstave poskrbela za predstavitev okoli 70 sort jabolk iz visokodebelnih sadovnjakov – carjevič, rdeči ovčji nos, zlata parmena, krivopecelj in še mnogo drugih.

V Kozjanskem parku so letos ob razstavi starih sort jabolk še razstavo Cvetja ob plotu, katere je avtorica je Marija Šušnik. Gre za gospo Marijo, ki je konec meseca julija dopolnila 90 let zato se jim je v Kozjanskem parku zdelo primerno, da se ji na takšen način poklonijo.

Ob tem je gospa Marija Sušnik povedala: »Terensko delo je spremljalo večji del mojega življenja. Kot sodna cenilka kmetijske stroke sem spoznavala prebivalce, njihovo družinsko življenje, ki je povezano z naravnimi sožitelji in samooskrbnim kmetijstvom. Imela sem priložnost spoznati skrite kotičke v hribovskih, težko dostopnih predelih in v odprtih dolinah reke Sotle do izliva v Savo.

Foto: Kozjanski park

Svoja opažanja sem ohranjala s fotografiranjem in opisovanjem redkih, samoniklih rastlin, ki so bile dostikrat skrite v senci zelenja, grmičevja ali dreves. Naj sem se prevažala ali pešačila, vedno sem z zanimanjem opazovala podeželske vrtove, plotove in druge ograje, po katerih se je razbohotilo najlepše cvetje, okrasno cvetoče grmičevje, ki je napajalo svoje korenine iz rodovitne vrtne zemlje.

Z opisanimi doživetji je potekalo moje življenje doma, v Srednji kmetijski šoli, v delovnem razmerju od 19. do 90. leta. Nič posebnega, bil je to omejen prostor, vendar v njem nisem ničesar pogrešala. Zadovoljna sem, da so bili dnevi preživeti v zelenem, cvetočem in čistem okolju – tisti dnevi, ki si jih je vredno zapomniti.«

»Marija Sušnik je opisala 22 vrtov predvsem z območja Bizeljskega od koder je doma. Opise vrtov in njihovih lastnikov je bogato dopolnila z opisi rastlin in njihove uporabe, dodala kakšen recept, doživetja lastnikov vrtov ob vrtnarjenju in številna svoja prodorna razmišljanja, ugotavljanja. Opisom je dodala fotografije. Tako publikacija, ki spremlja razstavo, obsega zapiske utrinkov iz življenja z rastlinami, drobne zgodbice iz življenja ljudi podeželja. Dotakne se podobe rajskega vrta, ki človeka spremlja od pradavnine do danes,« so ob tem dopolnili v Kozjanskem parku.

M.I.