Ker je razvoj zelenih mobilnostnih tehnologij naša skupna prihodnost želijo v Celju z izgradnjo ustrezne infrastrukture voznike spodbuditi k nakupu električnih avtomobilov, ki so okolju prijaznejši ter ne povzročajo hrupa. Januarja letos so bile nameščene tri polnilne postaje na parkirišču Spodnji grad, v teh dneh pa sta bili predani v uporabo še dve polnilnici na parkirišču ob Vrunčevi cesti.

Polnilnici omogočata sočasno polnjenje štirih električnih avtomobilov. Mestna občina Celje je kot investitor poskrbela za gradbena dela, ki so bila potrebna za napeljavo električne energije do polnilnih postaj, sicer pa v projektu sodelujejo s podjetjem Petrol d.d. Ljubljana, ki je upravljalec in skrbnik polnilnic. Obe javni električni polnilnici na parkirišču Vrunčeva cesta imata dve vtičnici tipa 2 z nazivno močjo do 22 kW AC, kar pomeni, da se lahko na vsaki polnilnici istočasno polnita dva električna avtomobila. Za polnjenje vozniki potrebujejo svoj kabel za priklop na polnilnico, ki je skladen z njihovim vozilom in se lahko priklopi na vtičnico tipa 2. To je standarden kabel za priklop na javne polnilnice. Polnilnici sta povezani v Petrolov nadzorni center za upravljanje z električnimi polnilnicami. Ta nadzorni center spremlja stanje polnilnic in skrbi za njihovo brezhibno delovanje. Zaenkrat je polnjenje brezplačno, tako kot na parkirišču Spodnji grad.

Mestna občina Celje se je, da bi dobila nepovratne finančne spodbude za nakup polnilnih postaj za električna vozila, lani prijavila na javni poziv Eko sklada. Prijavili so šest polnilnih postaj, od katerih bo vsaka ponujala možnost polnjenja dveh vozil hkrati. Na Mestni občini Celje so bili s prijavo uspešni. Eko sklad je Mestni občini Celje izdal odločbo, po kateri so ob nakupu šestih AC polnilnih postaj za električna vozila upravičeni do 18.000 evrov nepovratnih finančnih spodbud. Eko sklad financira 100 odstotkov vrednosti cene polnilnih postaj, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot 3000 evrov za posamezno polnilno postajo.

 

Vir: MOC