Občanom Rogaške Slatine na voljo brezplačna pomoč pri energetskem svetovanju

Foto: Občina Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina nudi brezplačno pomoč pri energetskem svetovanju za občane (Energetsko svetovalna pisarna), lastnikom stanovanj in stanovanjskih zgradb, ki želijo zmanjšati rabo energije, izboljšati bivalne pogoje in predvsem prispevati k varovanju naravnega okolja. Energetski zakon napotuje lokalne skupnosti k spodbujanju ozaveščanja, informiranja in izobraževanje o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije.

Na tej podstrani boste pridobili naslednje informacije:

1. Zanima me kako se lahko naročim na brezplačne nasvete in pomoč za prihranek energije, obnovo fasad, menjava energentov itd.?

Svetovalna pisarna deluje vsak četrtek v Kulturnem centru Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina po predhodni najavi na

E: [email protected] ali

T: 041 402 995  (g. Drago Cvrtila)

2. Kje na območju Občine Rogaška Slatina so na voljo brezplačne polnilne postaje za električne avtomobile?

na parkirišču za Kulturnim centrom Rogaška Slatina

na postajališču za avtodome, k.o. Rjavica

na parkirišču pri II. OŠ Rogaška Slatina

3. Zanima me kje so objavljeni  aktualni razpisi EKO sklada?

Javni poziv 89SUB-sNESOB21 Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske stavbe

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 67OB22

Javni poziv 64SUB-EVOB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Javni poziv 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

4. Kaj je LEK in kje lahko preberem poročilo o Lokalnem energetskem konceptu občine Rogaška Slatina?

Lokalni energetski koncept je strateški dokument, ki občino in njene prebivalce usmerja k sistematskem oblikovanju in vzdrževanju baz podatkov o porabnikih in rabi energije, uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije (UVE), poviševanju energijske učinkovitosti in uvajanju obnovljivih virov energije (OVE).

Cilj lokalnega energetskega koncepta je analiza energetskega stanja v občini ter postavitev primernih ukrepov za izboljšanje tega stanja na področjih javnega in privatnega sektorja ter industrije. Z zadostitvijo glavnega cilja projekta bodo neposredno zadoščeni tudi cilji: zmanjšanje emisij škodljivih plinov v okolje, ustvarjanje prihrankov za občino in njene prebivalce na področju energetike, pridobitev možnosti za subvencioniranje raznih projektov s strani države in evropske skupnosti na področju energetike.

Na podlagi 29. člena Energetskega zakona ter določil Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta smo v letu 2021 v občinskih strokovnih službah pristopili k zbiranju podatkov za pripravo LEK za naslednje obdobje, o aktivnostih in terminskem planu sprejetja bomo zainteresirano javnost sproti obveščali.  Lokalna skupnost sprejme lokalni energetski koncept kot program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za energijo, in ga objavi na svojih spletnih straneh.

Avtor: Občina Rogaška Slatina