Občina Dobrna obvešča: Dobrna na poti do znaka Slovenia Green – Zelena shema slovenskega turizma

Foto: Pixabay.com

Občina Dobrna na svoji spletni strani obvešča, da se je destinacija Dobrna pridružila destinacijam, ki so se prijavile na nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma – Slovenia Green.

V septembru je bilo za turistične deležnike izvedeno strokovno predavanje na temo trajnostnega turizma in zelene sheme slovenskega turizma. V novembru so zaključili z izpolnjevanjem zahtevanih kriterijev na platformi mednarodnega orodja Green Destinations Standard. Pred tem so izvedli še nabor strokovnih vsebin s področja trajnostnega poslovanja na njihovem območju. Pri tem so jim pomagala javna podjetja s področja oskrbe s pitno vodo, odlaganja odpadkov, varstva narave in kulturne dediščine … Potrebna je bila tudi analiza izvedenih anket prebivalstva, obiskovalcev ter turističnega gospodarstva, ki so bile sicer izvedene v lanskem letu.

Biti zelena destinacija namreč ni projekt oziroma odgovornost zgolj lokalne turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežejo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih delovanja. Izrednega pomena je namreč, da je destinacija najprej prijetna in prijazna za vse, ki na tistem področju delajo in živijo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki jih obiščejo.

Prijazno vabljeni k sodelovanju. Predlogi so dobrodošli. Obrnete se lahko na elektronski naslov zelene koordinatorke ge. Marije Švent  in sicer [email protected] .

Več o Zeleni shemi slovenskega turizma si lahko preberete na spletni strani www.visitdobrna.si v rubriki zelena shema slovenskega turizma oziroma na spletni strani Slovenske turistične organizacije: www.slovenia.info/zelenashema .

Občina Dobrna