Občina Kozje: Podpisana pogodba za projekt Grad Podsreda – Kulturna dediščina in turizem

Foto: Občina Kozje

Županja Občine Kozje je v sredini meseca julija s podjetjem GES d. o. o. podpisala pogodbo za izvedbo javnega naročila GRAD PODSREDA – KULTURNA DEDIŠČINA IN TURIZEM.

Z namenom oživljanja kulturne dediščine na Gradu Podsreda in razvijanja nove in dodatne turistične ponudbe, se bo v projekta izvedel v dveh sklopih.

Sklop 1: Grad Podsreda  – gradbena, obrtniška in  inštalacijska dela obsega obnovo romanske kapele Gradu Podsreda, obnovo prostorov zgornjega gospodarskega poslopja in v njem vzpostavitev namestitvenih kapacitet ter treh prestižno opremljenih apartmajev, statično sanacijo severne stene Gradu Podsreda, vzpostavitev dveh vrhunsko opremljenih dvoran za poslovne sestanke, srečanja, izobraževanja in druge dogodke, vzpostavitev wellnessa v prostorih spodnjega gospodarskega poslopja, kjer so že urejene prenočitvene kapacitete, ki bo namenjen gostom apartmajev, za zasebni najem ter obnovo in opremo vhodnega stolpiča za potrebe gastronomije.

Pogodbena vrednost znaša 758.228,82 EUR in ddv.

Sklop 2: Obnova romanske kapele Gradu Podsreda obsega konservatorska in restavratorska dela. Pogodbena vrednost tega sklopa znaša 117.976,50 EUR in ddv.

Občina Kozje