Na Občini Kozje so v sporočilu za javnost zapisali, so prejeli srebrni certifikat razvojne odličnosti v letu 2019.

Kot obrazlagajo, so izhodišče za podelitev certifikata so konkretni in merljivi podatki, združeni v  Indeks ISSO  in da certifikat lahko pridobijo občine, ki sodijo po skupni vrednosti sestavljenega indeksa v zgornjo tretjino med vsemi občinami v Sloveniji.

Indeks ISSO je sestavljen iz večjega števila kazalnikov, izvedenih iz statističnih, finančnih in gospodarskih podatkov o občini ter meri doseženo stopnjo razvitosti občine. Indeks ISSO spremlja demografska gibanja, učinkovitost delovanja občine, dinamiko gospodarskega razvoja, stanje na trgu dela in na področju izobrazbe, življenjski standard, stopnjo socialne kohezije in stopnjo okoljske osveščenosti v občini. Indeks se postopno razvija in vključuje vse več aspektov.

Vir: Občina Kozje