Občina Laško je objavila razpis za ureditev starega mestnega jedra kraja, razpis se je iztekel konec marca. Prejeli so devet elaboratov, občina je izbrala projekt Matevža Zalarja. Po poročanju STA je vrednost naložbe ocenjena na 3,5 milijona evrov, cena projektne dokumentacije pa znaša 252.000 evrov.

Ni še znano kdaj se bo začela ureditev starega mestnega jedra, saj si želi občina Laško s prijavo na različne razpise zagotoviti del sredstev za izvedbo naložbe. Občina Laško je natečaj za izbiro najprimernejše strokovne rešitve za ureditev starega mestnega jedra skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije objavila januarja letos. Gre za ureditev dela Mestne, Kidričeve in Trubarjeve ulice ter dela Aškerčevega, Valvasorjevega, Orožnovega trga in dela Trubarjevega in Savinjskega nabrežja pred hotelom Savinja.

Kot poroča STA je z natečajem želela občina pridobiti rešitve za prenovo javnih površin s kakovostno zasnovano urbano opremo in ureditvijo površin za pešce, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa ob sočasnem načrtovanju površin za dostavo in intervencijo ter površin za tržne, gostinske in prireditvene dejavnosti. Tudi prireditveni prostor za dogodke je del središča mesta, za dogodke kot je vsakoletni Festival piva in cvetja, ki privabi številne obiskovalce.

Izbrani projekt je prejel nagrado v višini 5400 evrov, druga nagrada v višini 4400 evrov je bila podeljena biroju Atelierarhitekti, tretja nagrada v višini 3400 evrov pa je bila podeljena Arhitekturnemu biroju Ravnikar Potokar.

Izbrani elaborat po mnenju ocenjevalne komisije izpolnjuje kriterije in pričakovanja razpisa. Elaborate je komisija vrednotila glede na skladnost zasnove, kakovosti, urbanistične, arhitekturne in krajinsko-arhitekturne zasnove, merila gospodarnosti, trajnostnosti ter energetske učinkovitosti.

 

 

 

Vir: STA