Občina Laško obvešča: Zapore zaradi gradnje optičnega omrežja

Foto: Pixabay.com
Občina Laško obvešča, da so od 1. 6. 2024 do 31. 12. 2024 vse delovne dni, razen nedelje in dela prostih praznikov, med 07.00 in 17.00 delne in popolne tipske zapore prometa naslednjih cest:

LC       200311            Šentrupert – Mačkovec – Trobni Dol

LC       412031            Svetina – Kunjice – Selo – Šentrupert

JP       700733            Mačkovec – Dovšak

JP       700734            Mačkovec – Deželak

JP       700741            Konjice – Gradič

JP       700751            Šentrupert – Jecl

JP       700752            Šentrupert – Pelko

JP       700761            Rebre – Gorica

JP       700762            Šentrupert – Marof

JP       700763            Šentrupert – Čepelnik

JP       700771            Gora – Sele

JP       700772            Šentrupert – Sele – Plahuta

JP       700781            Šentrupert – Stopije

JP       700791            R3 681 – Sp. Bezgovnica

JP       700792            Šentrupert – Zelič

JP       700811            Šentrupert – Konjice

JP       700812            Šentrupert – Knez

JP       700813            Konjice – Kamnik

JP        897171            Kalobje – Sopote – Mačkovec
Občina Laško