Občina Laško: Poziv za imenovanje nadomestnega člana občinske volilne komisije

Foto: Pixabay.com

Občina Laško je v sporočilu za javnost zapisala, da je bila 24. 5. 2023 za 4 leta imenovana občinska volilna komisija. Ker je namestnik člana Žiga Jelenc podal odstopno izjavo, je potrebno imenovati nadomestnega namestnika člana.

V skladu s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 –  ZLV-UPB3, 45/08, 83/12, 68/17, in 93/20 – odl. US) in 63. členom Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št.79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki, ki jih imenuje občinski svet. Člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Priporočljivo je, da imajo predlagani kandidati izkušnje na področju volitev in da so pripravljeni v občinski volilni komisiji aktivno sodelovati in se redno udeleževati sej.

Predloge (na izpolnjenem priloženem obrazcu) za nadomestnega člana zbirajo do torka, 21. novembra 2023, do 12. ure. Predloge lahko pošljete na e-naslov [email protected] ali jih dostavite v Glavno pisarno Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško.

Občina Laško