Občina Laško: Sanacija plazu na LC 412031 Svetina-Kanjuce-Selo-Šentrupert

Foto: Občina Laško

Po slabih vremenskih razmerah z močnimi padavinami se je aktiviral zemeljski plaz v srednjem delu cestnega telesa in pobočju pod cesto. Zaradi razmočene povrhnjice se je splazeli zemeljski material spremenil v blatni tok.

Zaradi aktivnosti plazu je bilo uničenega dve tretjini širine vozišča, cestna bankina in cevni prepust. Cesta je bila neprevozna in pod popolno zaporo prometa.

Za sanacijo plazu in zavarovanje cestnega telesa je izvedena vkopana podporna konstrukcija v dolžini 34,5 m, izdelana iz kamnite zložbe kamen v betonu. Na celotnem poškodovanem odseku v dolžini 100 m je obnovljeno cestišče, površinsko odvodnjavanje in dreniranje voziščne konstrukcije.

Sanacijo je izvajalo Gradbeništvo in storitve Blaž Švelc, s. p., pod strokovnim nadzorom gospe Jožice Krajnik iz podjetja PG-Tim, d. o. o.

Vrednost investicije, ki vključuje projektno dokumentacijo, izvedbo in nadzor znaša 78.666,19 EUR.

Investicija je sofinancirana s strani Ministrstva za naravne vire in prostor, Sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč v višini 53.513,91 EUR, je zapisano v sporočilu za javnost na spletni strani Občine Laško.

 

Občina Laško