Ustanova dobrodelni županov sklad Polzela je javno objavil razpis za dodelitev štipendij dijakom ali študentom za šolsko leto 2020/2021, je zapisano na spletni strani Občine Polzela.

Predmet razpisa: Javni razpis za dodelitev štipendij dijakom ali študentom za šolsko leto 2020/2021 je namenjen dijakom in študentom, ki so občani Občine Polzela ter živijo v slabih premoženjskih razmerah.

Število in višina štipendij: Za šolsko leto 2020/2021 se razpiše 6 štipendij v višini 120 EUR na mesec.

Pogoji: Za pridobitev štipendije iz Ustanove dobrodelni županov sklad Polzela mora  vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje:

  • -je državljan Republike Slovenije,
  • -ima stalno prebivališče v Občini Polzela,
  • -ima status dijaka ali študenta,
  • -je redno vpisan v srednješolski, diplomski ali podiplomski program,
  • -živi v slabih premoženjskih razmerah,
  • -skupni letni prihodek na družinskega člana ne presega 10.000 EUR bruto.

Način oddaje vlog: Vlogo je potrebno oddati  na naslov Ustanova dobrodelni županov sklad Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela.

Rok za oddajo vlog: Rok za oddajo vlog je 21. avgust 2020. Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme najkasneje zadnji dan roka ali če je oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.

Vir: Občina Polzela