Občina Rogaška Slatina: Anton Martin Slomšek pod Anino kapelo

Foto: Občina Rogaška Slatina

V sklopu obnove Anine kapele se je prenovljenim stopnicam pod Anino kapelo pridružil še kip Antona Martina Slomška, slovenskega škofa, pisatelja, pesnika, pedagoga in blaženega. Anton Slomšek je bil doma s kmetije na Slomu pri Ponikvi.

Slomšek je posebno skrb namenjal maternemu jeziku. Slovensko slovstveno prizadevanje je v prvi polovici devetnajstega stoletja poleg cenzure najbolj oviralo to, da ni bilo založnikov in tiskarjev, ki bi hoteli vlagati ali tvegati za slovensko knjigo. Leta 1851 je bilo prav s Slomškovo spodbudo in pomočjo ustanovljeno Društvo Cirila in Metoda, kot se je sprva imenovala založba Mohorjeva družba.

Premalo je znano, da so kapelico sv. Ane zgrajeno leta 1904, ki stoji na pobočju Tavčarjevega hriba, leta 1926 preuredili po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika. Kapela ima neoromarsko obliko, v notranjosti hrani podobo svete družine, delo štajerskega baročnega slikarja Hansa Adama Weissenkirchnerja iz leta 1686, in več baročnih slik. Sv. Ana ponazarja svetovljanski odnos do zdravja in je že zaradi tega postala simbol zdravilišča; na dan sv. Ane namreč Rogaška Slatina praznuje občinski praznik.

Občina Rogaška Slatina