Občina Rogaška Slatina bo pričela z obnovo lokalne ceste in gradnjo kolesarske povezave Brezje – Zg. Gabernik

Foto: Občina Rogaška Slatina

V mesecu maju bodo stekla dela na obnovi lokalne ceste in na izgradnji kolesarske povezave na relaciji Brezje – Zg. Gabernik. Pogodbo sta podpisala direktor na javnem razpisu za izvedbo del izbranega podjetja Gradnje Tadina g. Aleš Tadina in župan občine Rogaška Slatina, mag. Branko Kidrič.

V okviru projekta bo v celoti obnovljeno vozišče v širini  4,0 m in zgrajena kolesarska steza ob lokalni cesti LC 356031 v skupni dolžini 1.942 metrov. Za potrebe kolesarskih pasov se bo cestišče razširilo, kolesarska pasova ob delu vozišča bosta izvedena v širini 2 x 1,25 m. Nova dvosmerna kolesarska steza bo sestavni del cestne površine in bo od vozišča ločena s črto. V okviru rekonstrukcije cestišča se bodo zamenjali nosilni sloji ceste.

Projekt  je  del  ureditve  kolesarske  povezave na relaciji Šentjur-Šmarje pri Jelšah-Rogaška Slatina-Rogatec, ki hkrati predstavlja del državne kolesarske povezave R28 Brestanica–Kozje–Podčetrtek–Šentjur v območju občin Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina in Rogatec. Del projekta gradnje kolesarske povezave Brezje – Zg. Gabernik, ki predstavlja gradnjo kolesarske steze, bo sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna Republike Slovenije.

Naložba v izgradnjo sodobne kolesarske steze bo omogočila uporabo trajnostnih oblik prevoza s kolesom in s tem preusmerjanje s področja uporabe avtomobilov v širše koriščenje okolju prijaznih oblik prevoza tudi v tem delu občine Rogaška Slatina. Posledično bo to pozitivno vplivalo na kakovost zraka, raven hrupa, prometno varnost in ekološko osveščenost prebivalcev.

Izvedba projekta je razdeljena na dva dela. V letu 2022 se bo realiziral odsek od Brezja do odcepa za Podturn, v letu 2023 pa preostali del od Podturna do Zg. Gabernika. Zaključek del je predviden ob koncu meseca junija 2023, vrednost pogodbe za izvedbo znaša 1.098.000 EUR vključno z  davkom na dodano vrednost.

Avtor: Občina Rogaška Slatina