Občina Rogaška Slatina je prejemnica Zlatega ISSO certifikata tudi za leto 2024

Foto: Občina Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina je letos ponovno prejemnica Zlatega ISSO certifikata, kar potrjuje visoko raven razvojne odličnosti in kakovostno raven življenja v občini. Zlati certifikat ISSO je rezultat doslednega prizadevanja občine na številnih področjih, ki pomembno vplivajo na življenje in delo v naši skupnosti.

Izhodišče za podelitev certifikata je Indeks ISSO, ki je sestavljen iz 54 kazalnikov: spremlja demografska gibanja, učinkovitost delovanja občine, dinamiko gospodarskega razvoja, stanje na trgu dela in na področju izobrazbe, življenjski standard, stopnjo socialne kohezije in stopnjo okoljske osveščenosti v občini. Zlati certifikat ISSO lahko pridobijo občine, ki sodijo po skupni vrednosti sestavljenega indeksa v zgornjo tretjino med vsemi občinami v Sloveniji.

Občina Rogaška Slatina je prepoznana kot ena izmed vodilnih na področju pogojev za življenje in delo, ki jih zagotavlja občanom in podjetjem. V regiji se občina uvršča med prve tri na področju gospodarstva. Na državni ravni pa občina še posebej izstopa na treh ključnih področjih: učinkovitost, gospodarstvo in življenjski standard.

Zlati ISSO certifikat razvojne odličnosti za leto 2024, ki prinaša dodaten ugled ter spodbudo za nadaljnjo strateško in razvojno usmerjeno pot občine, je prevzel župan mag. Branko Kidrič.

Občina Rogaška Slatina